ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

cintorinVeriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Zbierka „Boj proti hladu“.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu.“ Zbierka prebieha: od 1.6.2017 do 28.2.2018. V našej farnosti sa koná dnes 15. októbra 2017 vo všetkých kostoloch po sv. omši. Ako môžeme pomôcť? – modlitbou – kúpou medovníkového srdiečka – poslaním SMS správy v tvare: DMS Vincent na číslo 877

Zbierkou sa podporia projekty  a zmierni chudoba ľudí  v krajinách: HAITI, HONDURAS, ALBÁNSKO, RUSKO, UKRAJINA, SLOVENSKO. Za prejavené dary úprimne Pán, Boh zaplať. Za vincentskú rodinu, Milosrdné sestry sv. Vincenta – satmárky.

Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou

Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou – Krivá na Orave 26.7.2017 – 30.7.2017

Program

Streda 26. 7. 2017 – 11:00 svätá omša – celebrant: Vincent Dorník

Štvrtok 27. 7. 2017 – 17:00 svätá omša – celebrant: Mgr. Ľuboš Laškoty (cyklopúť oravskej mládeže) – po svätej omši adorácia do 22:00

Piatok 28. 7. 2017 – 17:00 svätá omša – celebrant: Mgr. Martin Majda po svätej omši krížová cesta

Sobota 29. 7. 2017 – 10:30 svätá omša – celebrant: Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nedeľa 30. 7. 2017 – 10:30 svätá omša – celebrant: PaedDr. Rudolf Schuster

 

Jubileá našich otcov biskupov

Emeritný spišský pomocný biskup  J. E. Mons. Andrej Imrich si pripomína 11. 7. 2017 (utorok) dvadsiate piate výročie biskupskej vysviacky a  spišský diecézny biskup J. E. Mons. Štefan Sečka 27. 7. 2017 (štvrtok) pätnáste výročie od biskupskej vysviacky.  Prosím Vás o modlitby a duchovné obety za našich otcov biskupov.