Odpustová slávnosť na Kalvárii – 15.09.2015

September 12th, 2015

Ružomberská Kalvária – odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra 2015  - Krížová cesta – 14.00 hod. Svätá omša –  15.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť bude konať vo farskom kostole.

fara Farské oznamy

MODLITBOVÁ NOVÉNA PRED NÁRODNÝM POCHODOM ZA ŽIVOT

September 12th, 2015

Modlitbová novéna pred Národným pochodom za život ( 11.9. – 19.9.2015) sa v našej farnosti koná po sv. omšiach v nedeľu 13. septembra 2015: Farský kostol: 14.15; Baničné: 11.00; Klačno: 10.30 hod.

Cez týždeň vo farskom kostole: pondelok, streda, štvrtok, piatok po sv. omši o 16.00 hod. V utorok po sv. omši o 10.00 hod. a na Kalvárii po sv. omši o 15.00 hod. V sobotu po sv. omši o 6.45 hod.

Cez týždeň – Baničné: pondelok, streda, štvrtok, piatok po sv. omši o 17.30 hod. V utorok po sv. omši o 7.00 hod. V sobotu po sv. omši o 8.00 hod.

Cez týždeň – Klačno: V utorok po sv. omši o 7.00 hod. V sobotu po sv. omši o 8.00 hod. – pondelok, streda, štvrtok a piatok po sv. omši o 17.30 hod.

Povzbudzujeme k tejto modlitbovej novéne predovšetkým tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť Národného pochodu za život v Bratislave.

fara Farské oznamy

RELIKVIE SV. GIANNY BERETY MOLLOVEJ – 18.9.2015

September 12th, 2015
Comments Off

Relikvie sv. Gianny Berety Mollovej, jednej zo spolupatróniek národného pochodu budú vo farskom kostole v Ružomberku v piatok – 18. septembra 2015. Pozývame spolubratov s veriacimi okolitých farností, na spoločné slávenie, ktoré bude spojené s pobožnosťou po sv. omši o 18.15 hod. Uctiť si relekvie bude možné aj po každej sv. omši, ktorá bude v piatok vo farskom kostole.

fara Farské oznamy

Národný pochod za život – BRATISLAVA 20. 9. 2015 – Inštrukcie o doprave a ubytovaní

August 22nd, 2015
Comments Off

Národný pochod za život – BRATISLAVA     20. september 2015

V utorok 15. septembra 2015 – pri sv. omšiach oznámime akým autobusom a kedy pôjdu na Národný pochod za život tí, ktorí sa prihlásili.

Inštrukcie o doprave a ubytovaní

Drahí veriaci,

radi by sme vás poinformovali o možnostiach prepravy do Bratislavy na NPzŽ. Okrem tradičných spojových autobusov a vlakov vám ponúkame tri možnosti:

1. Objednaný autobus v deň pochodu – 20. 9. 2015

Ak bude dostatok záujemcov, autobus objedná farský úrad. Čas a odchod autobusu upravíme podľa potreby, vzhľadom na vzdialenosť. Pripomíname miesto a čas sv. omše veriacich Spišskej diecézy spolu s našimi biskupmi: Farnosť sv. Rodiny o 10.30., Petržalka, Nám. sv. Jána Pavla II. č. 1.

2. Špeciálny vlak z Humenného do Bratislavy v deň pochodu prechádzajúci aj našou diecézou

Zastávky: aj Ružomberok

Nákup lístkov: pri pokladniciach ŽSR od 1. Septembra 2015.

Cena lístka: cca. 35€ (nástup v HE); cca. 30 € (nástup v KE); cca. 25€ (nástup v Ružomberku).

Výhody: pohodlie, kapacita (viac ako 900 miest)  pojme veľké skupiny pútnikov, špeciálny program vo vlaku, atmosféra NPzŽ; deti do 10 zdarma (ale bez nároku na vlastné sedadlo) .

Nevýhody: neposkytuje zľavy pre študentov a seniorov.

3. Preprava na NPzŽ spojom (autobus, vlak), resp. individuálne osobným autom

Bližšie informácie sú na nástenke a o ďalších Vás budeme priebežne informovať.

REGISTRÁCIA

Registrácia na NPzŽ nie je povinná. Napriek tomu, prosíme všetkých pútnikov, resp. skupiny, aby sa zaregistrovali na stránke www.pochodzazivot.sk v okne „CHCEM PRÍSŤ“. Organizátorom to uľahčí prípravy.

Registrácia je nutná v prípade, že pútnici potrebujú sprostredkovať ubytovanie.

Prosba o dobrovoľníkov

Kvalitná príprava akcie vyžaduje cca. 1000 dobrovoľníkov. Prosíme, najmä mladých, aby ponúkli svoje sily do najrôznejších služieb. Dobrovoľníci sú vítaní už od piatku, 18. septembra. Je potrebné, aby sa zaregistrovali na stránke www.pochodzazivot.sk v okne „DOBROVOĽNÍK“.

Pre dobrovoľníkov z Východu ponúkame špeciálny autobus, ktorý bude odchádzať z Košíc piatok okolo poludnia a bude prechádzať aj našou diecézou. Podrobnosti o autobuse pre dobrovoľníkov nájdete na stránke www.detike.eu.

fara Farské oznamy

Relikvie sv. Gianny Berety Mollovej v Ružomberku

August 22nd, 2015
Comments Off

Národný pochod za život – Bratislava 20. 9. 2015

Mottom druhého Národného pochodu za život je „Radosť zo života“. A preto cieľom NPzŽ je zjednotiť čo najviac ľudí dobrej vôle z celého Slovenska, aby svojou prítomnosťou i  postojom vyjadrili vďaku Bohu za dar každého života, i toho svojho a rovnako ocenili dôležitosť a krásu manželstva a rodiny. Týmto pochodom chceme rovnako manifestovať a svedčiť o radosti zo života pred svetom ponoreným neraz do beznádeje a smútku. „Radosť je založená na duchovnom poznaní, že zatiaľ čo svet je zahalený do tmy, Boh premohol svet“ (C.S. Lewis). Ľudský život, ktorého kolískou je manželstvo a rodina je znakom toho, že Boh premáha svet, že život víťazí nad bolesťou a smrťou a preto so sebou prináša hlbokú radosť. „Vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16, 22). Túto radosť chceme spoločne preniesť na celé Slovensko.

Aby bol pochod za život aspoň tak úspešný ako ten prvý v Košiciach v r. 2013, je dôležité venovať sa príprave naň. Príprava bude prebiehať aj na diecéznej úrovni a to tým spôsobom, že počas mesiaca september budú po území našej diecézy putovať relikvie sv. Gianny Berety Mollovej, jednej zo spolupatróniek pochodu.

Keďže relikvie sa budú nachádzať v dekanáte len jeden deň a to v Ružomberku 18. septembra 2015, nebude možné mať relikviu v každej farnosti osobitne, a preto pozývame spolubratov s veriacimi okolitých farností, na spoločné slávenie, aby si relikvie mohlo uctiť čo najviac veriacich. Podrobnejší program Vám oznámime.

fara Farské oznamy