Program bohoslužieb – Ružomberok – Vianoce 2014

December 20th, 2014

Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.(1 Jn  4, 9-10)

Prajeme Vám počas Vianočných sviatkov srdce naplnené radosťou z narodenia Pána a Božiu lásku, ktorou nás Boh miluje takých, akí sme. Nech Vám Pán dá dostatok síl milovať tvojich blížnych touto jeho láskou.

Nech na Vás zostúpi Božie požehnanie a radosť z prežívania narodenia Toho, ktorý sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi a ktorého tajomstvo vtelenia presahuje dimenzie človeka.

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – farnosť Ružomberok

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Farský kostol

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Baničné

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Klačno

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Rybárpole

Program bohoslužieb – Vianoce 2014 – Jezuiti

fara Farské oznamy

Spoveď pred Vianocami 2014 – Ružomberok

December 20th, 2014

Spoveď pred Vianocami 2014 – Ružomberok

19.12.2014 – piatok

Ružomberok – Rybárpole – 16.00 – 18.30

Ružomberok – farský kostol – 16.00 – 18.00

20.12.2014 – sobota

Ružomberok – Klačno – 10.30 – 12.30

Ružomberok – Baničné – 10.30 – 12.30

21.12.2014 – nedeľa

Ružomberok – farský kostol – 15.30 – 18.00

22.12.2014 – pondelok

Ružomberok – farský kostol – 15.00 – 18.00

23.12.2014 – utorok

Ružomberok – farský kostol – 15.00 – 18.00

fara Farské oznamy

Vianočný koncert – Kéfas

December 19th, 2014

Skupina KÉFAS Vás pozýva na svoj vianočný koncert , ktorý sa uskutoční 27.12.2014 o 17.00 hodine v evanjelickom kostole v Ružomberku. Ako hostia vystúpia Detský spevácky zbor ZUŠ Ľ. Fullu a dychová hudba Supranka. Vstupné je dobrovoľné.

fara Farské oznamy

Katechézy – Teológia tela – 14. decembra 2014

December 19th, 2014

Srdečne vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná túto nedeľu 14. decembra 2014 o 16.00 hod., v zasadačke farského úradu v Ružomberku. – Téma dnešnej katechézy je: „Tajomná reč tela: prvotná samota.

fara Farské oznamy

Rekreačný pobyt – Dolný Smokovec – ponuka

November 29th, 2014

Charitný dom v Dolnom Smokovci ponúka rekreačný pobyt spojený s jednodňovou adventnou duchovnou obnovou v dňoch 1. až 5. decembra 2014. Podrobnosti nájdete na farskej výveske a v prílohe.

Pozvánka – rekreačný pobyt

fara Farské oznamy