Požehnanie dopravných prostriedkov – 25.06.2016

Jún 24th, 2016

V nedeľu 26. júna 2016 na parkovisku pred farským kostolom požehnanie dopravných prostriedkov po sv. omšiach o 6.00  8.00  9.30 14.15 hod.

Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko. Nech moja cesta neznechucuje blížneho a nech nezasieva bolesť medzi tými, čo sú mi bratmi. Prosím ťa, Pane, aj za tých, čo sú so mnou: ochráň ich od zla, ohňa a nešťastí, nauč ma používať svoje auto aj pre potreby iných. Daj mi pochopiť, že kvôli rýchlosti nesmiem stratiť život, ktorý je tvojím darom. Nauč ma jazdiť radostne a zdvorilo aj na ceste môjho života, aby som mohol dôjsť k večnému dňu bez akéhokoľvek nešťastia.  Amen.

fara Farské oznamy

Deň rodiny 2016 – Ružomberok

Jún 24th, 2016

Srdečne Vás pozývame v nedeľu 26. júna 2016 na tohtoročný Deň rodiny 2016.
Program začne sv. omšou v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku o 11:00. Potom budeme pokračovať od 12:30 v Jezuitskej záhrade, kde bude pripravený program pre celú rodinu aj sprievodné atrakcie pre deti. Chýbať nemôže ani chutný guláš.
Sprievodné akcie: súťaž o naj… palacinku rodiny, lukostreľba, trampolína, skákací hrad, koníky, maľovanie na tvár, cukrová vata, guláš, stánky s občerstvením a s literatúrou.

fara Farské oznamy

PÚŤ DEKANÁTU RUŽOMBEROK – 18.06.2016

Jún 3rd, 2016
Comments Off

PÚŤ DEKANÁTU RUŽOMBEROK

V MIMORIADNOM SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA 2016

DIECÉZNA SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA SMIŽANY

Sobota 18.06.2016

PROGRAM:

14,30 Zhromaždenie pútnikov vo Svätyni

14,45 Privítanie pútnikov (rektor Svätyne p. Vladimír Peklanský SAC)

15,00 Hodina milosrdenstva – pobožnosť krížovej cesty

15,45 Katechéza: Formy úcty k Božiemu milosrdenstvu (otcovia pallotíni)

16,00 Prestávka – možnosť občerstvenia a prehliadky pápežských darov
v Dome pallotínov

16,30 Kajúca pobožnosť – príprava na sv. zmierenia

Vyloženie Sviatosti Oltárnej a osobná poklona

17,30 Korunka Božieho milosrdenstva

17,45 Eucharistické požehnanie

18,00 SVÄTÁ OMŠA – priamy prenos Rádia Lumen

(Koncelebrovaná sv. omša kňazov z dekanátu Ružomberok.

Celebrant a kazateľ vsdp. Alojz Kostelanský,dekan)

Pred požehnaním sa spoločne pomodlíme modlitbu pápeža Františka v Roku milosrdenstva

19,00 Odchod pútnikov

Počas celej púte je možnosť prijať sviatosť zmierenia, alebo duchovného rozhovoru s kňazom.

UKÁŽ NÁM, PANE, SVOJE MILOSRDENSTVO A DAJ NÁM SVOJU SPÁSU.

fara Farské oznamy

Týždeň modlitieb mladých za mladých 2016

Máj 14th, 2016

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude milosrdenstvo. Pozýva nás k tomu pápež František. Zvolil ako motto piate z ôsmych blahoslavenstiev: “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” (Mt 5,7). Aj my, mládež na Slovensku, sa pripájame k tejto výzve celkom konkrétnym spôsobom.  Svätý otec nás vo svojom posolstve na tohoročné SDM v Krakove vyzýva, aby sme konali konkrétne skutky telesného a duchovného milosrdenstva a odpustili tým, ktorí nás urazili.
Týždeň je možné sláviť od Turíc do nedele Najsvätejšej Trojice v modlitbách a aktivitách, ktoré budú obetované na zmenu atmosféry v našich vzťahoch. Organizátori tak chcú nadviazať na Čistý rok, ktorý máme ešte v živej pamäti a posunúť dozrievanie do ďalšieho levelu: prinášať do našich vzťahov odpustenie a vďačnosť. Preto si organizátori vybrali heslo: „Chceš so mnou chodiť?“
Do týždňa modlitieb mladých za mladých sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:
1. Osobnou modlitbou.
2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM, osobným pozvaním.
4. Slávením  sv. omše na tento úmysel.
5. Vlastnými nápadmi.

fara Farské oznamy

Týždeň kresťanskej kultúry

Máj 6th, 2016

V dňoch 9. – 15. mája 2016 sa v Ružomberku bude konať Týždeň kresťanskej kultúry, v rámci ktorého sa uskutočnia viaceré podujatia: výstava “Munkovci” a literárno-výtvarná beseda, Vyhodnotenie fotografickej súťaže “Svet očami viery”, vernisáž a verejná dišputa na tému “Kresťanstvo – kultúra – hodnoty” (hosť: Marián Gavenda), Beseda o súčasnej sakrálnej architektúre, Gospel ako svedectvo” / Koncert ružomberských hudobných skupín Juventus „Oldies“, Stano Košč a Kéfas, Organový recitál Davida di Fiore. Podujatia sa budú konať v Knižnici KU, synagóge, kine Kultúra a v Jezuitskom kostole. Podrobný program nájdete na plagáte.

Koncert Katedry hudby PF KU v Ružomberku „Hudba v synagóge“ bude 8. 5. 2016 o 18:00 hod.

fara Farské oznamy