Týždeň modlitieb mladých za mladých 2016

Máj 14th, 2016

Počas týždňa od 15. do 22. mája 2016 bude prebiehať na celom Slovensku podujatie s názvom Týždeň modlitieb mladých za mladých pripravované Radou pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Komisiou pre mládež Spišskej diecézy. Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude milosrdenstvo. Pozýva nás k tomu pápež František. Zvolil ako motto piate z ôsmych blahoslavenstiev: “Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo” (Mt 5,7). Aj my, mládež na Slovensku, sa pripájame k tejto výzve celkom konkrétnym spôsobom.  Svätý otec nás vo svojom posolstve na tohoročné SDM v Krakove vyzýva, aby sme konali konkrétne skutky telesného a duchovného milosrdenstva a odpustili tým, ktorí nás urazili.
Týždeň je možné sláviť od Turíc do nedele Najsvätejšej Trojice v modlitbách a aktivitách, ktoré budú obetované na zmenu atmosféry v našich vzťahoch. Organizátori tak chcú nadviazať na Čistý rok, ktorý máme ešte v živej pamäti a posunúť dozrievanie do ďalšieho levelu: prinášať do našich vzťahov odpustenie a vďačnosť. Preto si organizátori vybrali heslo: „Chceš so mnou chodiť?“
Do týždňa modlitieb mladých za mladých sa dá zapojiť viacerými spôsobmi:
1. Osobnou modlitbou.
2. Spoločnou modlitbou v našich spoločenstvách, farnostiach, či rodinách.
3. Propagáciou cez FACEBOOK, prostredníctvom PLAGÁTOV, OZNAMOM, osobným pozvaním.
4. Slávením  sv. omše na tento úmysel.
5. Vlastnými nápadmi.

fara Farské oznamy

Týždeň kresťanskej kultúry

Máj 6th, 2016

V dňoch 9. – 15. mája 2016 sa v Ružomberku bude konať Týždeň kresťanskej kultúry, v rámci ktorého sa uskutočnia viaceré podujatia: výstava “Munkovci” a literárno-výtvarná beseda, Vyhodnotenie fotografickej súťaže “Svet očami viery”, vernisáž a verejná dišputa na tému “Kresťanstvo – kultúra – hodnoty” (hosť: Marián Gavenda), Beseda o súčasnej sakrálnej architektúre, Gospel ako svedectvo” / Koncert ružomberských hudobných skupín Juventus „Oldies“, Stano Košč a Kéfas, Organový recitál Davida di Fiore. Podujatia sa budú konať v Knižnici KU, synagóge, kine Kultúra a v Jezuitskom kostole. Podrobný program nájdete na plagáte.

Koncert Katedry hudby PF KU v Ružomberku „Hudba v synagóge“ bude 8. 5. 2016 o 18:00 hod.

fara Farské oznamy

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2016

Apríl 8th, 2016

Návrh úmyslov pre jednotlivé dni v Týždni modlitieb za duchovné povolania 11. – 17.4.2016
pondelok: Za rodiny

utorok: Za mládež hľadajúcu alebo rozhodujúcu sa pre svoje povolanie v Cirkvi
streda: Za zasvätené ženy
štvrtok: Za zasvätených mužov
piatok: Za misionárov

sobota: Za slobodných – osoby uskutočňujúce svoje povolanie ako laici v Cirkvi
nedeľa: Za kňazov a za miništrantov

fara Farské oznamy

Deň otvorených dverí a duchovná obnova v Kňazskom seminári

Apríl 8th, 2016
Comments Off

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule oznamuje, že na Štvrtú veľkonočnú nedeľu -17. apríla 2016 organizuje Deň otvorených dverí. Slávnosť sa začne svätou omšou v katedrále o 9.00 h., pri ktorej budú prijatí za kandidátov budúci diakoni – súčasní bohoslovci piateho ročníka. V rámci programu vystúpi aj hudobná skupina bohoslovcov a zaznie slovo hosťa. Zaujímavý bude aj program pre deti.

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE CHLAPCOV STREDOŠKOLÁKOV V KŇAZSKOM SEMINÁRI

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule organizuje duchovná obnovu pre chlapcov stredoškolákov, ktorí sa chcú v tomto mimoriadnom Roku milosrdenstva viac stíšiť a prehĺbiť svoj vzťah s Bohom v seminárskom prostredí. Duchovná obnova sa uskutoční od piatka večera 29.4.2016 do nedele 1.5.2016. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom formulára na internetovej stránke kňazského seminára ks.kapitula.sk.  Na tejto stránke nájdu aj bližšie informácie o duchovnej obnove.

fara Farské oznamy

Diecézne stretnutie mládeže

Marec 26th, 2016
Comments Off

Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a Komisia pre mládež v Spišskej diecéze vás pozývajú na Diecézne stretnutie mládeže do Smižian v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva (2. 4. 2016). Stretnutie sa začne v telocvični ZŠ na ul. Komenského v Smižanoch a popoludňajší program vyvrcholí sv. omšou vo Svätyni Božieho milosrdenstva, ktorú bude celebrovať Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup.

PROGRAM

na ul. Komenského v Smižanoch

9.30 – registrácia (registračný príspevok je 1€ = obed a balíček pre účastníka)
10.00 – otvorenie stretnutia, milosrdenstvo vo vzťahoch, svedectvá, pozvanie na Svetové
dni mládeže v Krakove 2016, hudobné pásmo Áno za rodinu – Poetica Musica, katechéza
13.00 – obed pre účastníkov v jedálni ZŠ

Svätyňa Božieho milosrdenstva

15.00 Korunka Božieho milosrdenstva a svätá omša (po svätej omši odovzdanie certifikátov absolventom Diecéznej animátorskej školy).

fara Farské oznamy