Pamätný deň biskupa Jána Vojtaššáka

Dňa 14.novembra 2017 si pripomenieme Pamätný deň narodenia BS biskupa Jána Vojtaššáka – okrúhle výročie: 140 rokov jeho narodenia. Pri tejto vzácnej príležitosti Vás srdečne pozývame na slávenie ďakovnej svätej omše, ktorú v deň narodenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka  bude celebrovať J.E. Jozef kardinál Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov o 17.00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. Spolu chceme ďakovať za veľký dar, ktorý Spišská diecéza dostala v biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Pripomenieme si odkaz jeho života a hrdinského mučeníctva pre túto dobu, v ktorej žijeme. Zároveň budeme s dôverou prosiť za jeho blahorečenie. Svätej omši, ktorá bude v priamom prenose vysielaná na vlnách Rádia Lumen bude predchádzať modlitba posvätného ruženca.

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

cintorinVeriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Zbierka „Boj proti hladu“.

Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu.“ Zbierka prebieha: od 1.6.2017 do 28.2.2018. V našej farnosti sa koná dnes 15. októbra 2017 vo všetkých kostoloch po sv. omši. Ako môžeme pomôcť? – modlitbou – kúpou medovníkového srdiečka – poslaním SMS správy v tvare: DMS Vincent na číslo 877

Zbierkou sa podporia projekty  a zmierni chudoba ľudí  v krajinách: HAITI, HONDURAS, ALBÁNSKO, RUSKO, UKRAJINA, SLOVENSKO. Za prejavené dary úprimne Pán, Boh zaplať. Za vincentskú rodinu, Milosrdné sestry sv. Vincenta – satmárky.

Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou

Duchovné stretnutie s blahoslavenou Zdenkou Schelingovou – Krivá na Orave 26.7.2017 – 30.7.2017

Program

Streda 26. 7. 2017 – 11:00 svätá omša – celebrant: Vincent Dorník

Štvrtok 27. 7. 2017 – 17:00 svätá omša – celebrant: Mgr. Ľuboš Laškoty (cyklopúť oravskej mládeže) – po svätej omši adorácia do 22:00

Piatok 28. 7. 2017 – 17:00 svätá omša – celebrant: Mgr. Martin Majda po svätej omši krížová cesta

Sobota 29. 7. 2017 – 10:30 svätá omša – celebrant: Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nedeľa 30. 7. 2017 – 10:30 svätá omša – celebrant: PaedDr. Rudolf Schuster