50. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka

Júl 25th, 2015

50. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka – božieho sluhu

Zákamenné – 9. augusta 2015

14.00 hod. Privítanie hostí a pútnikov (Cyril Hamrák, farár)

14.10 hod. Spomienková akadémia (účinkujú deti a mládež zo Zákamenného)

14.30 hod. Slávnostná svätá omša (celebruje spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka)

15.30 hod. Uctenie hrobu biskupa Jána Vojtaššáka (modlitba desiatku ruženca)

15.45 hod. Literárno-dramatické pásmo Anjelom svojím prikážem o tebe (účinkujú ochotníci zo Zákamenného a prizvaní hostia)

17.45 hod. Záver stretnutia

Spišská Kapitula – 9. augusta 2015

15.00 hod. Slávnostná svätá omša v Katedrále svätého Martina (celebruje spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich)

Plagát

fara Farské oznamy

Národné stretnutie mládeže P 15

Júl 25th, 2015

Národné stretnutie mládeže P15 sa bude konať od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Po dohode s našimi otcami biskupmi sme sa rozhodli, že NSM budeme pre vás organizovať nie len počas Svetových dní mládeže, ako tomu bolo minulý rok, ale aj samostatne. Dôkazom toho je práve P15-tka, ktorá bude zároveň slúžiť ako pozvánka do Poľska, kde budú v roku 2016 prebiehať Svetové dni mládeže.

P 15 – program

fara Farské oznamy

Deň otvorených kláštorov 27.júna 2015

Jún 19th, 2015
Comments Off

V rámci Roka zasväteného života Vás 25. júna 2015 srdečne pozývame na prednášku P. Juraja Pigulu o zasvätenom živote očami sv. Augustína, v pastoračných priestoroch Jezuitského kostola. Viac informácií na nástenke.

Dňa 27. júna 2015 v rámci Roka zasväteného života bude DEŇ OTVORENÝCH KLÁŠTOROV.  Ak  vás zaujíma ako sa v kláštore žije, čo je náplňou dňa sestier, príďte nás navštíviť a dozviete sa. Otvorené dvere nájdete u sestier satmárok na Námestí Andreja Hlinku 31, a u sestier františkánok na Zelenej 2, v Ružomberku.

S ostatnými rehoľníkmi sa môžete v tento deň stretnúť u Jezuitov, kde sa bude konať DEŇ RODINY S TOMÁŠOM MUNKOM. Program začína sv. omšou o 10:00 hod. v Jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.

fara Farské oznamy

Katechéza – Teológia tela – 17. mája 2015

Máj 8th, 2015

Srdečne Vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná v nedeľu 17.5.2015 o 16.00 na tému: V ústrety krásnej láske – voľba milovať.

fara Farské oznamy

Príprava detí na 1. sv. prijímanie

Apríl 24th, 2015
Comments Off

Príprava detí na prvé sv. prijímanie sa  začína v sobotu 2. mája 2015. Na Klačne o 17.30 hod. v Baničnom o 16.00 hod.

Príprava detí na 1. sv. prijímanie – rozpis

fara Farské oznamy