Odpustky v prospech zomrelých

Október 24th, 2014

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

fara Farské oznamy

Stretnutie o misiách v Rusku a na Sibíri

Október 4th, 2014
Comments Off

V sobotu 11.10.2014 príde do jezuitského kostola v Ružomberku P. Róbert Balek SVD misionár v Rusku, v Moskve. O 16.30 predstaví v misijnej prezentácii svoju misiu v Rusku, porozpráva zážitky zo svojej práce v Irkutskú na Sibíri a v Moskve, premietne fotografie a predstaví suveníry. O 18:00 hod. odslúži sv. omšu s misijnou kázňou. Po sv. omši bude podľa záujmu pokračovať v prezentácii. Ponúkne aj možnosť podporiť misie a to konkrétne možnosť podporiť opravu kostola Sv. Oľgy v Moskve, keďže to bol kedysi nočný klub a teraz by to malo vyzerať ako chrám. Pri východe z kostola bude možnosť zakúpiť si 5-Eurovú “Tehličku chrámu Sv. Oľgy v Moskve” s tým, že na každú tehličku môže darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chce vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v chráme Sv. Oľgy v Moskve už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov a za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať. Pomôžete tak nielen chrámu ale aj sebe a svojim blízkym.

fara Farské oznamy

Prednáška prof. Massima Grilliho na tému: „Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém násilia v Biblii“.

Október 4th, 2014
Comments Off

Katolícke biblické dielo Vás pozýva na prednášku prof. Massima Grilliho na tému: „Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém násilia v Biblii“. Prednáška sa bude konať v budove Univerzitnej knižnice KU v utorok 7. októbra 2014 o 16.15 hod.

fara Farské oznamy

Cyklus katechéz o ľudskej láske, známych aj pod názvom „Teológia tela“.

Október 3rd, 2014
Comments Off

Stvorení pre lásku: ľudská láska v Božom pláne

Kto je človek? Aké je jeho povolanie? Čo je to láska? Čo to znamená milovať? Prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Prečo ich povolal do manželského života? V čom spočíva skutočná sila i krása sviatostného manželstva a rodiny? Aký je pohľad Boha a Cirkvi na ľudské telo a jeho sexualitu?

Srdečne vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske, známych aj pod názvom „Teológia tela“. Tieto katechézy nám zanechal sv. Ján Pavol II. ako jedno z hlavných posolstiev svojho pontifikátu a ponúkajú odpovede na vyššie položené otázky.

Na tieto katechézy pozývame predovšetkým manželov, snúbencov a mladých ako aj všetkých, ktorí túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske a o Božom pláne s ňou. Katechézy sa budú konať pravidelne každú druhú nedeľu mesiaca o 16.00 hod., kde zasadačka Farského úradu v Ružomberku.

Plagat-Teologia_tela

fara Farské oznamy

22. – 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”.

September 19th, 2014
Comments Off

22. – 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”.


Program:

22. – 28.09.2014
Sakrálny týždeň v Liptove /vstup do liptovských kostolov/
Streda, 24.09.2014
19:00
Organový koncert /Kostol Povýšenia Sv. Kríža/
Účinkuje: David di Fiore (USA)

Piatok 26.09.2014
09:00 Seminár o živote a diele A. Hlinku /Kino Kultúra/
09:00 – 18:00 Sprievodné podujatia /Liptovské múzeum v Ružomberku/

10:00 – 18:00 Festival gospelových skupín /Námestie A. Hlinku – pred MsÚ/
Účinkujú: Stanley & Kapucíni, The Elements, Richard Čanaky, Peter Milenky Band, Close Harmony Friends, Kéfas

14:00 Uvedenie príležitostnej poštovej známky 150 rokov od narodenia Andreja Hlinku – portrét /Veľká zasadačka MsÚ/
16:00 Vernisáž výstavy „Život a dielo A. Hlinku” /Liptovské múzeum v Ružomberku/
16:00 Vyhlásenie výsledkov súťaže študentských prác „Hlinkova esej” /Kino Kultúra/

18:00 Koncert Slovenského komorného orchestra /Veľká dvorana KDAH/ umelecký vedúci Ewald Danel, moderuje  Hana Rapantová
Sobota 27.09.2014
09:00 – 18:00 Sprievodné podujatia /Liptovské múzeum/
09:30 Slávnostná svätá omša – priamy prenos RTVS /Kostol Sv. Ondreja v Ružomberku/
Položenie vencov k soche A. Hlinku pred farským kostolom.

14:00 – 16:00 Spoločný program ružomberských umeleckých škôl /Námestie A. Hlinku – pódium pred MsÚ/
Účinkujú: Spojený ružomberský spevokol (Benedictus, chrámový spevokol Andrej, spevokol Coro di san Andrea, spevokol Máj), spojené ľudové hudby (ĽH FS Liptov a jej hostia), spojený sláčikový orchester ZUŠ Ľ. Fullu, žiaci a študenti ružomberských ZUŠ.

Nedeľa 28.09.2014
09:00 – 18:00 Sprievodné podujatia /Liptovské múzeum v Ružomberku/
09:45 Požehnanie novej zvonice /Kostol panny Márie Ružencovej v Černovej (Nižný ci
ntorín)/
10:00 Slávnostná svätá omša v Černovej /Kostol Panny Márie Ružencovej v Černovej/
11:30 Slávnostná akadémia /Kostol Panny Márie Ružencovej v Černovej/
Program akadémie bude zameraný na osobu A. Hlinku predovšetkým ako kňaza a bude kombinovaný s hudbou a zborovým spevom.

11:55 Začiatok sprievodu od “Detvianskeho” kríža pred kostolom Panny Márie Ružencovej v Černovej
Sprievod od kostola po kultúrny dom bude v sprievode FS Liptov
12:00 Základná škola Andreja Hlinku Černová
Krátke zastavenie pri ZŠ Andreja Hlinku s programom školských detí a príhovor predsedu Matice Slovenskej, ktorý odovzdá Základnej škole vlajku a bustu Andreja Hlinku (pri škole ponúkneme malé občerstvenie)
12:15 Zo života Andreja Hlinku /Dom Andreja Hlinku v Černovej/
Dramatický blok „Zo života A. Hlinku” pripravia žiaci ZŠ A. Hlinku, zároveň bude predstavená nová expozícia Domu Andreja Hlinku.

12:30 Nová expozícia Domu Andreja Hlinku /Dom Andreja Hlinku v Černovej/
Príhovor zástupcu vedenia mesta, položenie kytice k rodnému domu Andreja Hlinku a predstavenie novej expozície Domu Andreja Hlinku
13:00 „Andrej – školské roky” /Kultúrny dom Černová/
Literárno – dramatické pásmo autora  A. Laučeka + sprievodný kultúrny progra
m.

fara Farské oznamy