Sviatosť pomazania chorých – 11. februára 2015

Február 7th, 2015
Comments Off

11. februára 2015 – v stredu - je 23. Svetový deň chorých: v tento deň sa konajú modlitby za chorých a tých, ktorí sa o nich starajú. Pri sv. omši o 16.00 hod. vo farskom kostole sa vysluhuje sviatosť pomazania chorých.

fara Farské oznamy

Katechéza – Teológia tela – 8. februára 2015

Február 7th, 2015

Srdečne Vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná túto nedeľu 8. februára 2015 o 16.00 hod., v zasadačke farského úradu v Ružomberku. – Téma dnešnej katechézy je: Tajomná reč tela: Prvotná nahota.

fara Farské oznamy

Rok zasväteného života – slávnostné vešpery

Február 7th, 2015

Bratia a sestry v zasvätenom živote Vás srdečne pozývajú na slávnostné vešpery, ktoré sa uskutočnia 8.2.2015 o 17.00 hod. v jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.

Dekrét – Odpustky v Roku zasväteného života

fara Farské oznamy

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – 25.01.2015

Január 16th, 2015

V nedeľu 25. januára 2015 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

fara Farské oznamy

Verejná diskusia: Má referendum za rodinu zmysel? – Ružomberok – 12.1.2015

Január 10th, 2015

Srdečne pozývame rodičov, priateľov a širokú verejnosť na verejnú diskusiu o význame referendových otázok a o zmysle inštitútu referenda. Diskusia sa uskutoční v pondelok 12. januára 2015 o 17:00 vo Veľkej Dvorane KDAH v Ružomberku. Na diskusiu prijali pozvanie aj odborníci Róbert Neupauer a Renáta Ocilková, ktorí sa pokúsia v láske a pravde zodpovedať význam jednotlivých otázok prichádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015.

fara Farské oznamy