Oznam pre birmovancov

Oznam pre birmovancov

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:

Skupina na Klačne vo štvrtok 19. januára 2017 o 17.30 hod.

Skupina v Baničnom v piatok 20. januára 2017 o 17.30 hod.

 

Skupiny vo farskom kostole:

  1. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  2. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  3. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  4. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium

Na stretnutie si birmovanci prinesú pero a učebnicu, ktorú dostali. Rozpis skupín je na internete a na nástenkách v kostoloch.

Spoveď pred Vianocami 2016 – Ružomberok

Spoveď pred Vianocami 2016 – Ružomberok

19.12.2016 – pondelok – Baničné – Klačno                  10.30 – 12.00          15.00 – 18.00
20.12.2016 – utorok – Ružomberok – farský kostol    6.00 – 7.30               15.00 – 18.00
21.12.2016 – streda – Ružomberok – farský kostol     6.00 – 7.30               15.00 – 18.00
22.12.2016 – štvrtok – Ružomberok – farský kostol    6.00 – 7.30              15.00 – 18.00
23.12.2016 – piatok – Ružomberok – farský kostol      6.00 – 7.30              15.00 – 18.00

Dopoludnie pre deti – pozvánka

zd16Pri príležitosti oslavy sviatku patróna našej farnosti Svätého Ondreja, pozývame všetky deti v sobotu 26.11. od 9:00 – 12:00 na Zábavné dopoludnie pre deti, ktoré sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Andreja. Tešia sa na vás animátori z ERKA. 

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

cintorinVeriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.