Náš novokňaz – Štefan Bocko

V sobotu 17. júna 2017 bude na Spišskej Kapitule vysvätený za kňaza Ing. Štefan Bocko, PhD. Kňazská vysviacka je o 10.00 hodine. Primície bude novokňaz sláviť v nedeľu 18. júna 2017 vo farskom kostole o 10.00 hod. Srdečne blahoželáme.