Termíny 1. sv. prijímania detí – 2016

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2016
Klačno                – 15. mája 2016              – 8.00 hod.
Baničné              – 15. mája 2016              – 10.00 hod.
Farský kostol     – 22. mája 2016               – 10.00 hod.

V nedeľu 28. februára 2016 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.