Prvé sv. prijímanie detí – Ružomberok 2010

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2010

Klačno                         – 23. mája 2010         – 8.00 hod.

Baničné                       – 23. mája 2010         – 10.00 hod.

Farský kostol              – 30. mája 2010         – 10.00 hod.

V nedeľu 7. marca 2010 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.