Kurz – Manželské večery

August 13th, 2016

V našej farnosti opäť organizujeme  kurz manželských večerov. Tento kurz je určený pre manželov všetkých vekových skupín, ktorí chcú pracovať  na zdokonaľovaní  svojho  manželstva. Prihlásiť sa môžete v kancelárii farského úradu, alebo v  sakristii kostola. Viac informácii o kurze sa dozviete na výveske a na stránkewww.manzelskevecery.sk Kurz začína  11. 09. 2016

fara Farské oznamy

Stretnutie po Svetových dňoch mládeže

August 13th, 2016

Komisia pre mládež v spišskej diecéze pozýva nielen mladých na stretnutie po Svetových dňoch mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016. O 10.30 bude sv. omša v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní a navštívia nás hostia z Poľska. Pozývame všetkých, aj tých, ktorí nemohli byť v Krakove, aby sme šírili posolstvo pápeža Františka zo Svetových dní.

fara Farské oznamy

Katolícka univerzita otvára ďalší ročník Univerzity tretieho veku

August 13th, 2016

Katolícka univerzita v Ružomberku na Univerzite tretieho veku v akademickom roku 2016/2017 organizuje 3-ročné štúdium v dvoch odboroch. Odbor „Kresťanská kultúra“ sa venuje sakrálnej hudbe a umeniu, literatúre, ľudovej tvorbe a médiám. Odbor „Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie“ sa zameriava na podporu zdravia, prevenciu ochorení a riešení záťažových situácií živote človeka. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Ročné školné je 30 €. Prednášky sú dvakrát mesačne. Písomné prihlášky je možné zaslať do 15. 9. 2016 na adresu: Katolícka univerzita – UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok. K prihláške je potrebné priložiť kópiu maturitného vysvedčenia a stručný životopis. Bližšie informácie je možné získať na www.ku.sk.

fara Farské oznamy

Pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtaššáka

Júl 30th, 2016

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA ZÁKAMENNÉ 7. AUGUST 2016

10.00 – modlitba posvätného ruženca
10.30 – slávnostná svätá omša – celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

procesia k hrobu Božieho sluhu, modlitba za blahorečenie osobné svedectvá, v priamom prenose vysiela Rádio Lumen

fara Farské oznamy

Požehnanie dopravných prostriedkov – 25.06.2016

Jún 24th, 2016

V nedeľu 26. júna 2016 na parkovisku pred farským kostolom požehnanie dopravných prostriedkov po sv. omšiach o 6.00  8.00  9.30 14.15 hod.

Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko. Nech moja cesta neznechucuje blížneho a nech nezasieva bolesť medzi tými, čo sú mi bratmi. Prosím ťa, Pane, aj za tých, čo sú so mnou: ochráň ich od zla, ohňa a nešťastí, nauč ma používať svoje auto aj pre potreby iných. Daj mi pochopiť, že kvôli rýchlosti nesmiem stratiť život, ktorý je tvojím darom. Nauč ma jazdiť radostne a zdvorilo aj na ceste môjho života, aby som mohol dôjsť k večnému dňu bez akéhokoľvek nešťastia.  Amen.

fara Farské oznamy