Dopoludnie pre deti – pozvánka

zd16Pri príležitosti oslavy sviatku patróna našej farnosti Svätého Ondreja, pozývame všetky deti v sobotu 26.11. od 9:00 – 12:00 na Zábavné dopoludnie pre deti, ktoré sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Andreja. Tešia sa na vás animátori z ERKA. 

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

cintorinVeriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Boj proti hladu – Farnosť sv. Ondreja, Ružomberok – 16.X.2016

Vincentská rodina organizuje 10. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť: – modlitbou; – kúpou medovníkového srdiečka; – poslaním SMS správy v tvare DMS VINCENT na číslo 877; – finančne na účet: „Zbierka – BOJ PROTI HLADU“ 20286026/6500  IBAN: SK 7265 0000 0000 0020 2860 26

Takto môžeme podporiť projekty v krajinách: Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina, Albánsko a Slovensko. V našej farnosti si môžete medovníkové srdiečko zakúpiť 16. októbra 2016 po sv. omši.

Stretnutie po SDM

Komisia pre mládež v spišskej diecéze pozýva nielen mladých na stretnutie po Svetových dňoch mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016 . O 10.30 bude sv. omša v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní a navštívia nás hostia z Poľska.

Časopis REBRÍK

Aj v školskom roku 2016/2017 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.