Predmanželská príprava snúbencov – 2014

JANUÁR MÁJ SEPTEMBER
4.1. vierouka 3.5. vierouka 6.9. vierouka
11.1. manž. etika 10.5. manž. etika 13.9. manž. etika
18.1. morálka 17.5. morálka 20.9. morálka
25.1. komunikácia 24.5. komunikácia 27.9. komunikácia
25.1. manželstvo 24.5. manželstvo 27.9. manželstvo
FEBRUÁR JÚN OKTÓBER
1.2. vierouka 7.6. vierouka 4.10. vierouka
8.2. manž. etika 14.6. manž. etika 11.10. manž. etika
15.2. morálka 21.6. morálka 18.10. morálka
22.2 komunikácia 28.6. komunikácia 25.10. komunikácia
22.2. manželstvo 28.6. manželstvo 25.10. manželstvo
MAREC JÚL NOVEMBER
1.3. vierouka 5.7. vierouka 8.11. vierouka
8.3. manž. etika 12.7. manž. etika 15.11. manž. etika
15.3. morálka 19.7. morálka 22.11. morálka
22.3. komunikácia 26.7. komunikácia 29.11. komunikácia
22.3. manželstvo 26.7. manželstvo 29.11. manželstvo
APRÍL AUGUST DECEMBER
5.4. vierouka 2.8. vierouka 6.12. vierouka
12.4. manž. etika 9.8. manž. etika 13.12. manž. etika
19.4. morálka 16.8. morálka 20.12. morálka
26.4. komunikácia 23.8. komunikácia 27.12 komunikácia
26.4. manželstvo 23.8. manželstvo 27.12 manželstvo

1. Snúbenci sa hlásia na farskom úrade najmenej 2 mesiace dopredu!

2. Prihlásia sa aj na štátnej matrike, kde predložia potrebné doklady.

3. Ak snúbenci neboli pokrstení v tejto farnosti prinesú krstné listy na farský úrad.

4. Po zápise si vyberú termíny predmanželskej prípravy: 1. Vierouka, 2. Manželská etika,

3. Morálka, 4. Komunikácia, 5. Manželstvo.

5. Snúbenci si dajú prítomnosť na náuke potvrdiť prednášajúcemu

6. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnej a adventnej dobe

7. PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SA KONÁ VO FARSKEJ BUDOVE 10.00 HODINE.

8. TÉMA: KOMUNIKÁCIA V MANŽELSTVE O 8.00 HODINE

1.2.
8.2.
15.2.
22.2
22.2.

Duchovný život v manželstve – príprava snúbencov 2014

Duchovný život v manželstve

Manželstvo – budovať na pevných základoch 15.02.2014

8.00 hod

21.06.2014

8.00 hod

Manželstvo – objavenie prameňa radosti a lásky 19.04.2014

8.00 hod

18.10.2014

8.00 hod

Snúbenci, ktorí majú záujem o prednášky týkajúce sa duchovného života v manželstve, môžu si vybrať aj tieto stretnutia, ktoré sa uskutočnia v zasadačke farského úradu podľa uvedených termínov.

Predmanželská príprava snúbencov 2012

január máj september
7.1. vierouka 5.5. vierouka 1.9. vierouka
14.1. manž. etika 12.5. manž. etika 8.9. manž. etika
21.1. morálka 19.5. morálka 22.9. morálka
28.1. komunikácia 26.5. komunikácia 29.9. komunikácia
28.1. manželstvo 26.5. manželstvo 29.9. manželstvo
Február jún október
4.2. vierouka 2.6. vierouka 6.10. vierouka
11.2. manž. etika 9.6. manž. etika 13.10. manž. etika
18.2. morálka 16.6. morálka 20.10. morálka
25.2 komunikácia 23.6. komunikácia 27.10. komunikácia
25.2. manželstvo 23.6. manželstvo 27.10. manželstvo
marec júl november
3.3. vierouka 7.7. vierouka 3.11. vierouka
10.3. manž. etika 14.7. manž. etika 10.11. manž. etika
17.3. morálka 21.7. morálka 17.11. morálka
24.3. komunikácia 28.7. komunikácia 24.11. komunikácia
24.3. manželstvo 28.7. manželstvo 24.11. manželstvo
APRÍL AUGUST december
7.4. vierouka 4.8. vierouka 1.12. vierouka
14.4. manž. etika 11.8. manž. etika 15.12. manž. etika
21.4. morálka 18.8. morálka 22.12. morálka
28.4. komunikácia 25.8. komunikácia 29.12 komunikácia
28.4. manželstvo 25.8. manželstvo 29.12 manželstvo
  1. Snúbenci sa hlásia na farskom úrade najmenej 2 mesiace dopredu!
  2. Prihlásia sa aj na štátnej matrike, kde predložia potrebné doklady. Ak neboli pokrstení v tejto farnosti, prinesú krstné listy na farský úrad.
  3. Po zápise si vyberú termíny predmanželskej prípravy: 1. Vierouka, 2. Manželská etika, 3. Morálka, 4. Komunikácia, 5. Manželstvo.
  1. Snúbenci si dajú prítomnosť na náuke potvrdiť prednášajúcemu
  2. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnej a adventnej dobe
  3. predmanželská príprava sa koná vo farskej budove 10.00 Hodine.
  4. Téma: komunikácia v manželstve o 8.00 hodine

Duchovný život v manželstve – predmanželská príprava – 2012

Duchovný život v manželstve

Manželstvo – budovať na pevných základoch

18.02.2012

8.00 hod

16.06.2012

8.00 hod

Manželstvo – objavenie prameňa radosti a lásky

21.04.2012

8.00 hod

20.10.2012

8.00 hod

Snúbenci, ktorí majú záujem o prednášky týkajúce sa duchovného života v manželstve, môžu si vybrať aj tieto stretnutia, ktoré sa uskutočnia v zasadačke farského úradu podľa uvedených termínov.