Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 2019

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti na budúci rok ako to bolo zaužívané, v dvoch termínoch – v nedeľu Zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019 a v nedeľu Najsvätejšej Trojice – dňa 16. júna 2019. Zápis na prvé sv. prijímanie bude hneď po Vianociach.