Pozvánka na stretnutie mladých

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých na pôstnu víkendovú púť do Zabawy v Poľsku,  na miesto čistej lásky a obety bl. Karolíny Kozkownej, mučenice čistoty. Púť sa uskutoční v dňoch 16. – 18. 3. 2018. Na miestach spojených s jej životom a hrdinskou smrťou bude v rámci pestrého programu svätá omša v jej sanktuáriu, krížová cesta vo Wal-rude na miesto jej mučeníckej smrti a ďalšie aktivity.  Ubytovaní budeme v rodinách, ktoré počas Svetových dní mládeže 2016 prijali slovenských pútnikov do svojich domovov a aj tentokrát to chcú urobiť znova. Viac informácií a prihlasovanie na www.komisia.sk