ROK SV. MARTINA

Dekanátna púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule

Sv. Martin z Tours je patrónom Spišskej diecézy a katedrály a zvlášť v dnešných časoch je aktuálny jeho príklad – mimoriadna horlivosť za prehĺbenie duchovného života veriacich, obdivuhodné úsilie o budovanie farských spoločenstiev v jeho diecéze Tours v Galli a nezištné konanie skutkov – v dňom 11. novembra 2016 až do 11. novembra 2017 celý tento rok prežívame ako Jubilejný rok sv. Martina.

Dekanátna púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule sa uskutoční podľa rozpisu 15. júla 2017. Kto sa chce tej púte zúčastniť, nech sa zapíše v sákrestii kostola do budúcej nedele 9. júla 2017, aby sme mohli podľa počtu záujemcov objednať autobus.