Farské dni svätého Ondreja – 26.11 – 29.11.2009

26. – 29. november 2009

FARSKÉ DNI SVÄTÉHO ONDREJA

RUŽOMBEROK

Farský Kostol sv. Ondreja

Otvorenie Dní sv. Ondreja

26.11.2009 – štvrtok

svätá omša – 17:00 – DUCHOVNÁ OBNOVA

27.11.2009 – piatok

svätá omša – 17:00 – DUCHOVNÁ OBNOVA

28.11.2009 – sobota

požehnanie adventných vencov – 17:30

svätá omša – 18:00 – DUCHOVNÁ OBNOVA

29.11.2009 – nedeľa

svätá omša – 10:00 – ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA

SPRIEVODNÝ PROGRAM

27.11.2009  piatok

18:30 KRÍŽOVÁ CESTA – Farský Kostol sv. Ondreja

28.11.2009  sobota

8:00 ANDREJ CUP – futbalový turnaj pre absolventov GSA

Gymnázium sv. Andreja    telocvičňa pri Gymnáziu

8:30 VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SV. ONDREJA

telocvičňa pri pošte – Sokolovňa a pri ZŠ sv. Vincenta.

14-25 roční, miešané družstvá, min. 2 dievčatá

Účasť nahlásiť vopred u p. Pátereka na t.č.: 044 – 4322 738

9.00 – ZÁBAVNÉ DOPOLUDNIE PRE DETI

hry, výtvarná súťaž, biblický kvíz – Gymnázium sv. Andreja

19:30 – PIESNE CHVÁL – Farský Kostol sv. Ondreja

29.11.2009   nedeľa

15:15 – ŽIVOT SVäTÉHO ONDREJA

Akadémia študentov Gymnázia sv. Andreja – Farský Kostol sv. Ondreja

Na záver Akadémie vyhodnotenie zábavného dopoludnia pre deti, volejbalového a futbalového turnaja, spojené s odovzdávaním cien.

30.11.2009   Pondelok

8:00  Deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Andreja

Úmysly Apoštolátu modlitby – november 2009

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré má pomáhať kresťanom, aby spojili svoju modlitbu a svoj život s modlitbou a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Pripomínajú nám to všeobecné a misijné úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi. Apoštolát modlitby nás pozýva, aby sme každý deň začínali obetovaním sa Bohu, obetovaním seba samých, našich radostí a našich bolestí, našich úspechov i našich neúspechov za spásu sveta.

NOVEMBER 2009

Všeobecný: Aby muži a ženy zodpovední za oblasť politiky a ekonómie nikdy nezlyhali vo svojom poslaní ochraňovať stvorenie.
Misijný: Aby veriaci rozdielnych náboženstiev svojím životom a bratským dialógom dokazovali, že Božie meno je nositeľom pokoja.
Úmysel KBS: Aby sme dušiam v očistci radi pomáhali modlitbami a dobrými skutkami.

Program bohoslužieb – Vianoce 2009

Vigília Narodenia Pána

24. decembra 2009 štvrtok

Farský kostol

15.00 – vigília 24.00 – polnočná

Baničné

24.00 – polnočná

Klačno

24.00 – polnočná

Rybárpole

6.30 24.00 – polnočná

Jezuiti

8.00 16.00 22.00

Kaplnka Školských sestier

24.00 – polnočná

Narodenie Pána

25. decembra 2009 – piatok

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Rybárpole

10.00

Jezuiti

7.00 9.00

Kaplnka Školských sestier

9.00

Sv. Štefana

26. decembra 2009 – sobota

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Rybárpole

8.00

Jezuiti

7.00 9.00

Kaplnka Školských sestier

9.00

Svätá Rodina

27. decembra 2009 – nedeľa

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Rybárpole

10.00 – odpustová slávnosť

Jezuiti

7.00 9.00

Kaplnka Školských sestier

9.00

Silvester

31. decembra 2009štvrtok

Farský kostol

15.00 – poďakovanie

Privítanie Nového roku – 23.30 hod. – modlitba

Baničné

15.00 – poďakovanie

Klačno

15.00 – poďakovanie

Rybárpole

15.00 – poďakovanie

Jezuiti

8.00 16.00 22.00

Kaplnka Školských sestier

Nový rok – Slávnosť Bohorodičky

1. januára 2010

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Rybárpole

10.00

Jezuiti

7.00 9.00

Kaplnka Školských sestier

9.00

Zjavenie Pána

6. januára 2010

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Rybárpole

8.00

Jezuiti

7.00 9.00

Kaplnka Školských sestier

9.00

Spovedanie v dekanáte Ružomberok – Vianoce 2009

12.12.09

Likavka, Martinček

10.00 – 12.00

14.00 – 15.30

13.12.09

Hrboltová

14.00 – 15.30

14.12.09

Stankovany

11.00 – 12.00

14.00 – 16.30

15.12.09

Valaská Dubová

10.30 – 12.00

14.00 – 16.00

16.12.09

Švošov

10.30 – 12.00

14.00 – 15.30

Liptovská Štiavnica

16.00 – 18.00

Ludrová

18.00 – 20.00

Štiavnička

16.00 – 18.00

17.12.09

Hubová

11.00 – 12.00

14.00 – 17.00

Lisková

11.00 – 12.30

15.00 – 17.30

18.12.09

Komjatná

14.00 – 18.00

Liptovské Revúce

13.00 – 18.00

19.12.09

Klačno, Baničné

10.00 – 12.00

13.30 – 15.30

Černová

15.00 – 18.00

Liptovská Lúžna

9.00 – 12.00

14.00 – 16.00

Liptovské Sliače

9.00 – 12.00

13.30 – 15.30

Ivachnová

16.00 – 18.00

Liptovský Michal

16.00 – 18.00

Vlašky

16.00 – 17.30

20.12.09

Ružomberok

15.30 – 18.00

Liptovská Osada

14.00 – 17.00

Kalameny

14.30 – 17.00

Lúčky

14.30 – 17.00

21.12.09

Ružomberok

6.00 – 7.30

16.30 – 20.00

Rybárpole

16.00 – 19.00

Bešeňová

18.00 – 20.00

Liptovská Teplá

18.00 – 20.00

Turík

18.00 – 20.00

22.12.09

Ružomberok

6.00 – 7.30

16.30 – 20.00

23.12.09

Ružomberok

6.00 – 7.30

15.00 – 17.00