Stretnutie organistov – 27.9.2009

Pozývame všetkých organistov, kantorov, vedúcich spevokolov ako aj ostatných nadšencov pre chrámovú hudbu a spev na stretnutie s doc. ThDr. Art.Lic. Rastislavom Adamkom, PhD., m. prof. KU, ktorého témou je výber hudby a piesní pre liturgiu. Stretnutie sa uskutoční 27. septembra 2009 o 15:30 na farskom úrade v Ružomberku.

Sväté omša pre deti a mádež

Sväté omše pre deti a mládež

V novom školskom roku pokračujú sväté omše pre deti a mládež.

Farský kostol:

Nedeľa: 11. 00 hod. – sv. omša pre deti

Streda: 7.45 – študentská sv. omša

Piatok: 18.15 – mládežnícka sv. omša

Baničné:

Nedeľa: 9.00 – sv. omša pre deti

Streda: 17.30 – sv. omša pre deti

Piatok: 17.30 – sv. omša pre mládež

Klačno:

Nedeľa: 9.00 – sv. omša pre deti

Utorok: 17.30 – sv. omša pre deti

Štvrtok: 17.30 – sv. omša pre mládež

Úmysly Apoštolátu modlitby – september 2009

SEPTEMBER 2009

Všeobecný: Aby Božie slovo bolo viac poznávané, prijímané a prežívané ako zdroj slobody a radosti.
Misijný: Aby kresťanov v Laose, Kambodži a Mjanmarsku veľké ťažkosti neodradili od ohlasovania evanjelia svojim bratom.
Úmysel KBS: Aby sme prácu začínali v Božom mene, aby sme s Božím menom pracovali a s Božím menom aj prácu skončili. Nech je to tak aj so školským rokom, ktorý začíname.

Predmanželská príprava snúbencov – 2014

JANUÁR MÁJ SEPTEMBER
4.1. vierouka 3.5. vierouka 6.9. vierouka
11.1. manž. etika 10.5. manž. etika 13.9. manž. etika
18.1. morálka 17.5. morálka 20.9. morálka
25.1. komunikácia 24.5. komunikácia 27.9. komunikácia
25.1. manželstvo 24.5. manželstvo 27.9. manželstvo
FEBRUÁR JÚN OKTÓBER
1.2. vierouka 7.6. vierouka 4.10. vierouka
8.2. manž. etika 14.6. manž. etika 11.10. manž. etika
15.2. morálka 21.6. morálka 18.10. morálka
22.2 komunikácia 28.6. komunikácia 25.10. komunikácia
22.2. manželstvo 28.6. manželstvo 25.10. manželstvo
MAREC JÚL NOVEMBER
1.3. vierouka 5.7. vierouka 8.11. vierouka
8.3. manž. etika 12.7. manž. etika 15.11. manž. etika
15.3. morálka 19.7. morálka 22.11. morálka
22.3. komunikácia 26.7. komunikácia 29.11. komunikácia
22.3. manželstvo 26.7. manželstvo 29.11. manželstvo
APRÍL AUGUST DECEMBER
5.4. vierouka 2.8. vierouka 6.12. vierouka
12.4. manž. etika 9.8. manž. etika 13.12. manž. etika
19.4. morálka 16.8. morálka 20.12. morálka
26.4. komunikácia 23.8. komunikácia 27.12 komunikácia
26.4. manželstvo 23.8. manželstvo 27.12 manželstvo

1. Snúbenci sa hlásia na farskom úrade najmenej 2 mesiace dopredu!

2. Prihlásia sa aj na štátnej matrike, kde predložia potrebné doklady.

3. Ak snúbenci neboli pokrstení v tejto farnosti prinesú krstné listy na farský úrad.

4. Po zápise si vyberú termíny predmanželskej prípravy: 1. Vierouka, 2. Manželská etika,

3. Morálka, 4. Komunikácia, 5. Manželstvo.

5. Snúbenci si dajú prítomnosť na náuke potvrdiť prednášajúcemu

6. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnej a adventnej dobe

7. PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SA KONÁ VO FARSKEJ BUDOVE 10.00 HODINE.

8. TÉMA: KOMUNIKÁCIA V MANŽELSTVE O 8.00 HODINE

1.2.
8.2.
15.2.
22.2
22.2.

Duchovný život v manželstve – príprava snúbencov 2014

Duchovný život v manželstve

Manželstvo – budovať na pevných základoch 15.02.2014

8.00 hod

21.06.2014

8.00 hod

Manželstvo – objavenie prameňa radosti a lásky 19.04.2014

8.00 hod

18.10.2014

8.00 hod

Snúbenci, ktorí majú záujem o prednášky týkajúce sa duchovného života v manželstve, môžu si vybrať aj tieto stretnutia, ktoré sa uskutočnia v zasadačke farského úradu podľa uvedených termínov.