Program spovedania vo farnosti Ružomberok – Veľká noc 2010

27. marca 2010 – sobota

Klačno, Baničné

10.00 – 13.00

Farský kostol

6.00 – 7.30

Jezuiti

7.30 – 9.00

17.00 – 19.00

28. marca 2010 – nedeľa

Farský kostol

15.30 – 18.00

Jezuiti

15.00 – 18.00

29. marca 2010 – pondelok

Farský kostol

6.00 – 7.30

15.00 – 17.00

Rybárpole

16.00 – 19.00

Jezuiti

7.00 – 9.00

15.00 – 19.00

30. marca 2010 – utorok

Farský kostol

6.00 – 7.30

16.00 – 19.00

Jezuiti

7.00 – 9.00

15.00 – 19.00

31. marca 2010 – streda

Farský kostol

6.00 – 7.30

15.00 – 17.00

Jezuiti

7.00 – 9.00

15.00 – 19.00

Prvé sv. prijímanie detí – Ružomberok 2010

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2010

Klačno                         – 23. mája 2010         – 8.00 hod.

Baničné                       – 23. mája 2010         – 10.00 hod.

Farský kostol              – 30. mája 2010         – 10.00 hod.

V nedeľu 7. marca 2010 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Zápis do 1. ročníka – ZŠ sv. Vincenta

Zápis do 1. ročníka

Základná škola sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, Ružomberok, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať 18. a 19. januára 2010 v priestoroch školy od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť rodný list dieťaťa.
Zápisné je 10,- €
Do cirkevnej školy sa môžu prihlásiť žiaci z ktorejkoľvek časti mesta i z okolitých obcí, nakoľko pre našu školu neplatí rajonizácia.
Škola ponúka:
* V čase mimo vyučovania prácu v niektorých z 20 krúžkov
* Rozšírené vzdelávanie v cudzom jazyku už od 1. ročníka (anglický, na 2. stupni aj nemecký jazyk)
* Prácu na počítači ako i prácu s internetom pre žiakov v dvoch počítačových učebniach
* Výchovu založenú na princípoch kresťanského humanizmu
* Služby špeciálneho pedagóga
* Príjemné, zdravé a bezpečné prostredie
* Pre žiakov prvého stupňa pobyt v škole v prírode a plavecký výcvik
* Pre žiakov druhého stupňa lyžiarsky výcvik
Mgr. Mária Brejková
riaditeľka