7. Národný týždeň manželstva 2017

V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmykrát uskutoční Národný týždeň manželstva,  ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: „Spolu na ceste“. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ .Snúbencom je adresovaná ponuka predmanželskej prípravy „Ohne snúbencov“, ktorá sa uskutoční vo Svite v dňoch od 24.3-26.3.2017 a ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín.

Modlitba za manželstvo
Pane Ježišu, odovzdávame Ti manželstvá celého Slovenska.
Prosíme Ťa, daj manželom vernosť a vytrvalosť zotrvať na ceste manželstva, na ktorú nastúpili dňom uzavretia sviatosti manželstva.
Ochraňuj manželstvá pred nebezpečenstvom nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou.
Zachovaj ich vo svojej milosti po všetky dni ich spoločného života.
Daj im silu kráčať  spolu cestou manželstva a pomôž im prekonávať všetky životné prekážky.
Ďakujeme Ti, že  spájaš muža a ženu nerozlučiteľným putom, daj im milosť vytrvať spolu až do smrti.
Daj, aby si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe spolu so svojimi deťmi a chválili Ťa na veky vekov.
AMEN.

25. Svetový deň chorých – 11. februára 2017

Svetový deň chorých

11. februára 2017. Svetový deň chorých sa každoročne slávi od roku 1992, kedy ho ustanovil pápež Ján Pavol II. Tento deň je venovaný nevyliečiteľne chorým ľuďom na celom svete. Cieľom je vytváranie podmienok pre chorých, aby mohli znášať nevyliečiteľné choroby a čeliť smrti v dôstojných podmienkach. Katolícka cirkev v tento deň slávi sviatok Panny Márie Lurdskej, kedy sa venuje spomienke na Pannu Máriu Lurdskú a jej zjaveniu v Lurdoch

Posolstvo Svätého Otca Františka na 25. Svetový deň chorých

Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

Nedeľa Katolíckej univerzity
Posledná januárová nedeľa 29. januára 2017 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU). Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.

Pozvánka na Deň otvorených dverí
V utorok 7. februára 2017 sa od 10:00 hod. otvoria brány Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) na všetkých jej štyroch fakultách – filozofickej, pedagogickej, teologickej a zdravotníckej. Všetci záujemcovia dostanú informácie o štúdiu na KU. Zvedavcov, ako aj nádejných budúcich študentov, čaká atraktívny sprievodný program. Môžu si napríklad vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu, absolvovať exkurziu v laboratóriách a ateliéroch, prezrieť poklady historickej knižnice atď. Príďte sa zoznámiť so štúdiom a prostredím Katolíckej univerzity. Podrobnejšie informácie na plagáte.

List rektora k Nedeli KU      Deň otvorených dverí na KU 2017 – plagát

Oznam pre birmovancov

Oznam pre birmovancov

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:

Skupina na Klačne vo štvrtok 19. januára 2017 o 17.30 hod.

Skupina v Baničnom v piatok 20. januára 2017 o 17.30 hod.

 

Skupiny vo farskom kostole:

  1. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  2. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  3. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  4. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium

Na stretnutie si birmovanci prinesú pero a učebnicu, ktorú dostali. Rozpis skupín je na internete a na nástenkách v kostoloch.