Spoveď pred Vianocami 2016 – Ružomberok

Spoveď pred Vianocami 2016 – Ružomberok

19.12.2016 – pondelok – Baničné – Klačno                  10.30 – 12.00          15.00 – 18.00
20.12.2016 – utorok – Ružomberok – farský kostol    6.00 – 7.30               15.00 – 18.00
21.12.2016 – streda – Ružomberok – farský kostol     6.00 – 7.30               15.00 – 18.00
22.12.2016 – štvrtok – Ružomberok – farský kostol    6.00 – 7.30              15.00 – 18.00
23.12.2016 – piatok – Ružomberok – farský kostol      6.00 – 7.30              15.00 – 18.00

Dopoludnie pre deti – pozvánka

zd16Pri príležitosti oslavy sviatku patróna našej farnosti Svätého Ondreja, pozývame všetky deti v sobotu 26.11. od 9:00 – 12:00 na Zábavné dopoludnie pre deti, ktoré sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Andreja. Tešia sa na vás animátori z ERKA. 

ODPUSTKY V PROSPECH ZOSNULÝCH

cintorinVeriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Boj proti hladu – Farnosť sv. Ondreja, Ružomberok – 16.X.2016

Vincentská rodina organizuje 10. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť: – modlitbou; – kúpou medovníkového srdiečka; – poslaním SMS správy v tvare DMS VINCENT na číslo 877; – finančne na účet: „Zbierka – BOJ PROTI HLADU“ 20286026/6500  IBAN: SK 7265 0000 0000 0020 2860 26

Takto môžeme podporiť projekty v krajinách: Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina, Albánsko a Slovensko. V našej farnosti si môžete medovníkové srdiečko zakúpiť 16. októbra 2016 po sv. omši.

Stretnutie po SDM

Komisia pre mládež v spišskej diecéze pozýva nielen mladých na stretnutie po Svetových dňoch mládeže v Krakove do Ružomberka v pondelok 29. augusta 2016 . O 10.30 bude sv. omša v kostole sv. Rodiny v Rybárpoli, ktorú bude celebrovať spišský biskup Mons. Štefan Sečka. O 13.00 v aule sv. Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite bude program, kde odznejú svedectvá mladých zo Svetových dní a navštívia nás hostia z Poľska.