FARNOSŤ

Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok
Veľký závoz 1Farský kostol sv. Ondreja
034 01 Ružomberok

farár – dekan:

ICLic. Dušan Škrabek
tel. kancelária: 044 / 43 226 14, 0910 694 362
tel. byt farára: 044 / 43 234 84, 0918 111 006


email: dusanskrabek@gmail.com

farská kancelária – úradné hodiny:
pondelok: 9:00 – 11:00,
utorok:      ———–
streda:      9:00 – 12:00, 13:00 – 15:45
štvrtok, piatok: 9:00 – 11:00

pohreby možno zahlásiť kedykoľvek

kapláni:

Mgr. Vladimír Bača
Mgr. Vladimír Fedorek
Mgr. Tomáš Lieskovský
Mgr. Ľubomír Zavacký – výpomocný duchovný

bohoslovci:

farská kancelária:
Ing. Daniela Olosová – úradníčka
tel. kancelária: 044/ 43 226 14, 0910 694 362

služba pre chorých – Ústredná vojenská nemocnica – Ružomberok
tel. 0915/ 447 651 – služba zaopatrovania chorých

pastorační spolupracovníci:
MUDr. Štefan Horváth
Juraj Holdoš, PhD.
Mgr. Mário Furdek

IČO: 31920942
DIČ:
Účet: Farský úrad: 0056711290/0900

kostoly a kaplnky vo farnosti:
Kostol sv. Ondreja na Námestí Andreja Hlinku
Kaplnky v Baničnom a v Kľačne

spevokoly vo farnosti:
Farský chrámový spevokol Andrej – Janka Klimeková, dirigent
Mládežnícky spevokol Juventus – Zuzana Lipničanová, vedúca
Detský spevokol Svetielko – Daniela Záhorcová, dirigent
Hudobná skupina Kéfas – Ľuboš Kútnik, vedúci (www.kefas.szm.sk)