FARNOSŤ

Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok
Veľký závoz 1Farský kostol sv. Ondreja
034 01 Ružomberok

farár – dekan:

doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.
tel. kancelária: 044 / 43 226 14
tel. byt farára: 044 / 43 234 84


email: kostelansky@stonline.sk

farská kancelária – úradné hodiny:
pondelok: 9:00 – 12:00,
utorok: 9:00 – 12:00
streda: 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
štvrtok, piatok: 9:00 – 12:00
sobota: len snúbenci 9:30 – 10:30

pohreby možno zahlásiť kedykoľvek

kapláni:

Mgr. Pavol Garbiar

Mgr. Vladimír Bača
Mgr. Jozef Surovček

Mgr. Ľubomír Zavacký – výpomocný duchovný

bohoslovci:

farská kancelária:
Ing. Daniela Olosová – úradníčka
tel. kancelária: 044/ 43 226 14
tel. byt kaplána: 044/ 43 230 38

služba pre chorých – Ústredná vojenská nemocnica – Ružomberok
tel. 0915/ 447 651 – služba zaopatrovania chorých

pastorační spolupracovníci:
MUDr. Štefan Horváth
Juraj Holdoš, PhD.
Mgr. Mário Furdek

IČO: 31920942
DIČ:
Účet: Farský úrad: 0056711290/0900

kostoly a kaplnky vo farnosti:
Kostol sv. Ondreja na Námestí Andreja Hlinku
Kaplnky v Baničnom a v Kľačne

spevokoly vo farnosti:
Farský chrámový spevokol Andrej – sr. Mgr. Rudolfa Balážecová, dirigent
Mládežnícky spevokol Juventus – Zuzana Lipničanová, vedúca
Detský spevokol Svetielko – Daniela Záhorcová, dirigent
Hudobná skupina Kéfas – Ľuboš Kútnik, vedúci (www.kefas.szm.sk)