BIRMOVANCI

Oznam pre birmovancov – február 2017

Stretnutia birmovancov podľa jednotlivých skupín tento mesiac budú:                                                  KLAČNO – vo štvrtok 16. februára a 23. februára 2017 o 17.30 hodine.                                                          BANIČNÉ – v piatok 17. februára a 24. februára 2017 o 17.30 hodine.                                                            FARSKÝ KOSTOL – v sobotu 18. februára a 25. februára 2017 o 9.00 a 10.00  hodine                                      

Oznam pre birmovancov – január 2017

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň: Skupina na Klačne vo štvrtok 19. januára 2017 o 17.30 hod. Skupina v Baničnom v piatok 20. januára 2017 o 17.30 hod.

Skupiny vo farskom kostole:

 1. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
 2. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
 3. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium
 4. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium

2017 – Birmovanci – tabuľka – Baničné

2017 – Birmovanci – tabuľka – Farský kostol – 1. skupina

2017 – Birmovanci – tabuľka – Farský kostol – 2. skupina

2017 – Birmovanci – tabuľka – Farský kostol – 3. skupina

2017 – Birmovanci – tabuľka – Farský kostol – 4. skupina

2017 – Birmovanci – tabuľka – Klačno

Oznam pre birmovancov

Birmovanci, ktorí sa prihlásili na birmovku budú mať spoločné stretnutie vo farskom kostole v sobotu 10. decembra 2016 o 10.00 hodine. Dostanú potrebné pokyny, rozdelia sa do skupín a zakúpia si učebnicu, z ktorej sa budú na birmovku pripravovať. (4.- EUR)

Prihlasovanie na birmovku

Najbližšia birmovka vo farnosti bude v roku 2018. Do konca novembra sa na prijatie sviatosti birmovania môžu prihlásiť všetci žiaci od 6. ročníka základnej školy, všetci stredoškoláci, ale aj dospelí, ktorí bývajú v našej farnosti. BIRMOVANCI ODOVZDAJÚ PRIHLÁŠKU NA BIRMOVKU DO KONCA NOVEMBRA 2016

Postup:

 • vyzdvihnúť si prihlášku na birmovku v kostole.
 • vyplnenú prihlášku odovzdať kňazovi v kostole alebo na fare do konca novembra.
 • všetci školopovinní okrem dospelých dostanú preukaz birmovanca a kúpia si katechizmus, z ktorého sa budú učiť. (cena 4.- EUR)
 • školopovinní birmovanci si do preukazu dajú zapísať účasť na nedeľnej sv. omši a urobia si prvé piatky.
 • rozdelenie birmovancov do skupín a termíny stretnutí bude v druhom decembrovom týždni.
 • spôsob prípravy dospelých na birmovku bude mať inú formu ako u žiakov a mládeže.

Podľa cirkevného práva, aby bol niekto pripustený na prijatie úlohy birmovného alebo krstného rodiča, je potrebné, aby:

 • zavŕšil šestnásty rok života;
 • bol katolík, aby bol už na birmovke a svätom prijímaní;
 • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • ak žije v manželstve, mal cirkevný sobáš;
 • nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
 • nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený).

 

ZÁKLADNÉ MODLITBY A PRAVDY

Otázky pre birmovancov 1. časť

Otázky pre birmovancov 2. časť