Archive

Author Archive

Farská púť rodín

Júl 4th, 2014
Comments Off

V sobotu 12. júla 2014 sa uskutoční farská púť rodín ku krížu na Vlkolínskych lúkach, kde bude pripravený program pre deti aj rodičov. Začiatok púte je o 10:00 hod na Kalvárii. Hlavným hosťom je kňaz ThLic. Róbert Neupauer, poverený pastoráciou rodín v Spišskej diecéze. Bližšie informácie si môžete pozrieť na nástenke.

Nezaradené

Koncert Chrámového spevokolu Andrej

Jún 21st, 2014
Comments Off

Z príležitosti 120. výročia založenia Chrámového spevokolu Andrej v Ružomberku si Vás dovoľujeme pozvať na koncert, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu 29. júna 2014 o 15.30 hod. vo Farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku.

Príjemný umelecký zážitok Vám prajú a na Vašu účasť sa tešia členovia Chrámového spevokolu Andrej.

Farské oznamy

Výzva náboženským hnutiam, združeniam, spoločenstvám a skupinám v Spišskej diecéze

Máj 23rd, 2014
Comments Off

Na Druhej synode Spišskej diecézy v rokoch 2006-2011 sa veľa hovorilo okrem iného aj o jednote v praktizovaní náboženského života v našich farnostiach a diecéze. Zaznamenaný bol vznik rozličných skupín a spoločenstiev, hnutí a rozličných združení’, ktoré sa venujú apoštolátu, evanjelizácii, skutkom milosrdenstva, ekumenizmu a iným formám vydávania svedectva viery. Tieto prejavy angažovanosti laikov sú chvályhodné a považujú sa za prejavy účinkovania Ducha Svätého (2DS 7, 16-28).

Je preto našou úlohou prijímať s vďačnosťou túto náboženskú angažovanosť rozličných zoskupení a usilovať sa zapojiť ich do diela, ktoré koná svätá Cirkev v službe šírenia evanjelia. Synodálne ustanovenia vyžadujú úzku spoluprácu skupín, spoločenstiev, združení a hnutí s farnosťami a diecézou (2DS 7, 62-63).

S cieľom napomáhať čím užšiu a efektívnejšiu spoluprácu zoskupení a farností Spišskej diecézy v najbližších mesiacoch chceme:

  1. vykonať evidenciu náboženských skupín, spoločenstiev, združení a hnutí podľa priložených kritérií;
  2. na jeseň 2014 zorganizovať spoločné stretnutie zástupcov týchto zoskupení s duchovnými pastiermi farností. Na tomto stretnutí budú môcť kňazi ako zodpovední predstavitelia farností a zástupcovia uvedených zoskupení vyjadriť svoje ponuky a očakávania.
  3. Na základe vyjadrených návrhov bude pripravená inštrukcia diecézneho biskupa, ktorá bude obsahovať zásadné línie koordinujúce činnosť náboženských zoskupení a farností.

Vyzývam preto zástupcov jednotlivých zoskupení, aby existenciu svojich skupín, spoločenstiev, združení a hnutí zahlásili priamo na biskupský úrad na mail-adresu tyrol@kapitula.sk do konca júna 2014. Následne v priebehu júla 2014 dostanú pozvanie na stretnutie a podrobnejšie informácie. V registrácii prosíme uviesť: kategóriu zoskupenia, počet členov, meno, priezvisko a kontakt na zástupcu zoskupenia.

Farské oznamy

Petícia za vyhlásenie referenda

Apríl 26th, 2014
Comments Off

Milovaní bratia a sestry,

v sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Drahí bratia a sestry, svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou – a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií – sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

Farské oznamy

Veľká noc 2014 – Ružomberok – program spovedania a bohoslužieb

Apríl 5th, 2014