Archive

Author Archive

Prednáška prof. Massima Grilliho na tému: „Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém násilia v Biblii“.

Október 4th, 2014
Comments Off

Katolícke biblické dielo Vás pozýva na prednášku prof. Massima Grilliho na tému: „Boh Biblie je Bohom pokoja? Problém násilia v Biblii“. Prednáška sa bude konať v budove Univerzitnej knižnice KU v utorok 7. októbra 2014 o 16.15 hod.

Farské oznamy

Cyklus katechéz o ľudskej láske, známych aj pod názvom „Teológia tela“.

Október 3rd, 2014
Comments Off

Stvorení pre lásku: ľudská láska v Božom pláne

Kto je človek? Aké je jeho povolanie? Čo je to láska? Čo to znamená milovať? Prečo Boh stvoril človeka ako muža a ženu? Prečo ich povolal do manželského života? V čom spočíva skutočná sila i krása sviatostného manželstva a rodiny? Aký je pohľad Boha a Cirkvi na ľudské telo a jeho sexualitu?

Srdečne vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske, známych aj pod názvom „Teológia tela“. Tieto katechézy nám zanechal sv. Ján Pavol II. ako jedno z hlavných posolstiev svojho pontifikátu a ponúkajú odpovede na vyššie položené otázky.

Na tieto katechézy pozývame predovšetkým manželov, snúbencov a mladých ako aj všetkých, ktorí túžia znovuobjaviť pravdu a krásu o ľudskej láske a o Božom pláne s ňou. Katechézy sa budú konať pravidelne každú druhú nedeľu mesiaca o 16.00 hod., kde zasadačka Farského úradu v Ružomberku.

Plagat-Teologia_tela

Farské oznamy

22. – 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”.

September 19th, 2014
Comments Off

22. – 28. septembra 2014 sa konajú celonárodné oslavy 150. výročia narodenia Andreja Hlinku pod názvom „Dni Andreja Hlinku”.


Program:

22. – 28.09.2014
Sakrálny týždeň v Liptove /vstup do liptovských kostolov/
Streda, 24.09.2014
19:00
Organový koncert /Kostol Povýšenia Sv. Kríža/
Účinkuje: David di Fiore (USA)

Piatok 26.09.2014
09:00 Seminár o živote a diele A. Hlinku /Kino Kultúra/
09:00 – 18:00 Sprievodné podujatia /Liptovské múzeum v Ružomberku/

10:00 – 18:00 Festival gospelových skupín /Námestie A. Hlinku – pred MsÚ/
Účinkujú: Stanley & Kapucíni, The Elements, Richard Čanaky, Peter Milenky Band, Close Harmony Friends, Kéfas

14:00 Uvedenie príležitostnej poštovej známky 150 rokov od narodenia Andreja Hlinku – portrét /Veľká zasadačka MsÚ/
16:00 Vernisáž výstavy „Život a dielo A. Hlinku” /Liptovské múzeum v Ružomberku/
16:00 Vyhlásenie výsledkov súťaže študentských prác „Hlinkova esej” /Kino Kultúra/

18:00 Koncert Slovenského komorného orchestra /Veľká dvorana KDAH/ umelecký vedúci Ewald Danel, moderuje  Hana Rapantová
Sobota 27.09.2014
09:00 – 18:00 Sprievodné podujatia /Liptovské múzeum/
09:30 Slávnostná svätá omša – priamy prenos RTVS /Kostol Sv. Ondreja v Ružomberku/
Položenie vencov k soche A. Hlinku pred farským kostolom.

14:00 – 16:00 Spoločný program ružomberských umeleckých škôl /Námestie A. Hlinku – pódium pred MsÚ/
Účinkujú: Spojený ružomberský spevokol (Benedictus, chrámový spevokol Andrej, spevokol Coro di san Andrea, spevokol Máj), spojené ľudové hudby (ĽH FS Liptov a jej hostia), spojený sláčikový orchester ZUŠ Ľ. Fullu, žiaci a študenti ružomberských ZUŠ.

Nedeľa 28.09.2014
09:00 – 18:00 Sprievodné podujatia /Liptovské múzeum v Ružomberku/
09:45 Požehnanie novej zvonice /Kostol panny Márie Ružencovej v Černovej (Nižný ci
ntorín)/
10:00 Slávnostná svätá omša v Černovej /Kostol Panny Márie Ružencovej v Černovej/
11:30 Slávnostná akadémia /Kostol Panny Márie Ružencovej v Černovej/
Program akadémie bude zameraný na osobu A. Hlinku predovšetkým ako kňaza a bude kombinovaný s hudbou a zborovým spevom.

11:55 Začiatok sprievodu od “Detvianskeho” kríža pred kostolom Panny Márie Ružencovej v Černovej
Sprievod od kostola po kultúrny dom bude v sprievode FS Liptov
12:00 Základná škola Andreja Hlinku Černová
Krátke zastavenie pri ZŠ Andreja Hlinku s programom školských detí a príhovor predsedu Matice Slovenskej, ktorý odovzdá Základnej škole vlajku a bustu Andreja Hlinku (pri škole ponúkneme malé občerstvenie)
12:15 Zo života Andreja Hlinku /Dom Andreja Hlinku v Černovej/
Dramatický blok „Zo života A. Hlinku” pripravia žiaci ZŠ A. Hlinku, zároveň bude predstavená nová expozícia Domu Andreja Hlinku.

12:30 Nová expozícia Domu Andreja Hlinku /Dom Andreja Hlinku v Černovej/
Príhovor zástupcu vedenia mesta, položenie kytice k rodnému domu Andreja Hlinku a predstavenie novej expozície Domu Andreja Hlinku
13:00 „Andrej – školské roky” /Kultúrny dom Černová/
Literárno – dramatické pásmo autora  A. Laučeka + sprievodný kultúrny progra
m.

Farské oznamy

Ružomberská Kalvária – odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

September 13th, 2014
Comments Off

Ružomberská Kalvária – odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra 2014 - Krížová cesta – 14.00 hod. Svätá omša      – 15.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnosť bude konať vo farskom kostole.

Farské oznamy

Sila a účinnosť Božieho slova – pozvánka na stretnutie

September 13th, 2014

Katolícke biblické dielo Vás srdečne Vás pozýva na pravidelné prednáškovo – modlitebné stretnutia s Božím slovom: „ Sila a účinnosť Božieho slova“, ktoré sa uskutočnia v Ružomberku, v Dome školských sestier sv. Františka, Zelená 2, dňa 22.9. – 20.10. – 24.11. – 15.12. 2014 – vždy v pondelok o 17.30 hod. Čítať a nachádzať inšpiráciu pre modlitbu budeme v knihe Skutky apoštolov. Prineste si so sebou Sväté písmo

Farské oznamy