Archive

Author Archive

Katolícka univerzita otvára ďalší ročník Univerzity tretieho veku

August 13th, 2016
Comments Off

Katolícka univerzita v Ružomberku na Univerzite tretieho veku v akademickom roku 2016/2017 organizuje 3-ročné štúdium v dvoch odboroch. Odbor „Kresťanská kultúra“ sa venuje sakrálnej hudbe a umeniu, literatúre, ľudovej tvorbe a médiám. Odbor „Starostlivosť o fyzické a psychické zdravie“ sa zameriava na podporu zdravia, prevenciu ochorení a riešení záťažových situácií živote človeka. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Ročné školné je 30 €. Prednášky sú dvakrát mesačne. Písomné prihlášky je možné zaslať do 15. 9. 2016 na adresu: Katolícka univerzita – UTV, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok. K prihláške je potrebné priložiť kópiu maturitného vysvedčenia a stručný životopis. Bližšie informácie je možné získať na www.ku.sk.

Farské oznamy

Pamätný deň smrti biskupa Jána Vojtaššáka

Júl 30th, 2016

PAMÄTNÝ DEŇ SMRTI BOŽIEHO SLUHU BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA ZÁKAMENNÉ 7. AUGUST 2016

10.00 – modlitba posvätného ruženca
10.30 – slávnostná svätá omša – celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

procesia k hrobu Božieho sluhu, modlitba za blahorečenie osobné svedectvá, v priamom prenose vysiela Rádio Lumen

Farské oznamy

Požehnanie dopravných prostriedkov – 25.06.2016

Jún 24th, 2016

V nedeľu 26. júna 2016 na parkovisku pred farským kostolom požehnanie dopravných prostriedkov po sv. omšiach o 6.00  8.00  9.30 14.15 hod.

Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko. Nech moja cesta neznechucuje blížneho a nech nezasieva bolesť medzi tými, čo sú mi bratmi. Prosím ťa, Pane, aj za tých, čo sú so mnou: ochráň ich od zla, ohňa a nešťastí, nauč ma používať svoje auto aj pre potreby iných. Daj mi pochopiť, že kvôli rýchlosti nesmiem stratiť život, ktorý je tvojím darom. Nauč ma jazdiť radostne a zdvorilo aj na ceste môjho života, aby som mohol dôjsť k večnému dňu bez akéhokoľvek nešťastia.  Amen.

Farské oznamy

Deň rodiny 2016 – Ružomberok

Jún 24th, 2016

Srdečne Vás pozývame v nedeľu 26. júna 2016 na tohtoročný Deň rodiny 2016.
Program začne sv. omšou v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku o 11:00. Potom budeme pokračovať od 12:30 v Jezuitskej záhrade, kde bude pripravený program pre celú rodinu aj sprievodné atrakcie pre deti. Chýbať nemôže ani chutný guláš.
Sprievodné akcie: súťaž o naj… palacinku rodiny, lukostreľba, trampolína, skákací hrad, koníky, maľovanie na tvár, cukrová vata, guláš, stánky s občerstvením a s literatúrou.

Farské oznamy

PÚŤ DEKANÁTU RUŽOMBEROK – 18.06.2016

Jún 3rd, 2016
Comments Off

PÚŤ DEKANÁTU RUŽOMBEROK

V MIMORIADNOM SVÄTOM ROKU MILOSRDENSTVA 2016

DIECÉZNA SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA SMIŽANY

Sobota 18.06.2016

PROGRAM:

14,30 Zhromaždenie pútnikov vo Svätyni

14,45 Privítanie pútnikov (rektor Svätyne p. Vladimír Peklanský SAC)

15,00 Hodina milosrdenstva – pobožnosť krížovej cesty

15,45 Katechéza: Formy úcty k Božiemu milosrdenstvu (otcovia pallotíni)

16,00 Prestávka – možnosť občerstvenia a prehliadky pápežských darov
v Dome pallotínov

16,30 Kajúca pobožnosť – príprava na sv. zmierenia

Vyloženie Sviatosti Oltárnej a osobná poklona

17,30 Korunka Božieho milosrdenstva

17,45 Eucharistické požehnanie

18,00 SVÄTÁ OMŠA – priamy prenos Rádia Lumen

(Koncelebrovaná sv. omša kňazov z dekanátu Ružomberok.

Celebrant a kazateľ vsdp. Alojz Kostelanský,dekan)

Pred požehnaním sa spoločne pomodlíme modlitbu pápeža Františka v Roku milosrdenstva

19,00 Odchod pútnikov

Počas celej púte je možnosť prijať sviatosť zmierenia, alebo duchovného rozhovoru s kňazom.

UKÁŽ NÁM, PANE, SVOJE MILOSRDENSTVO A DAJ NÁM SVOJU SPÁSU.

Farské oznamy