Archive

Author Archive

Rok zasväteného života – slávnostné vešpery

Február 7th, 2015

Bratia a sestry v zasvätenom živote Vás srdečne pozývajú na slávnostné vešpery, ktoré sa uskutočnia 8.2.2015 o 17.00 hod. v jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.

Dekrét – Odpustky v Roku zasväteného života

Farské oznamy

Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí – 25.01.2015

Január 16th, 2015

V nedeľu 25. januára 2015 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.

Farské oznamy

Verejná diskusia: Má referendum za rodinu zmysel? – Ružomberok – 12.1.2015

Január 10th, 2015

Srdečne pozývame rodičov, priateľov a širokú verejnosť na verejnú diskusiu o význame referendových otázok a o zmysle inštitútu referenda. Diskusia sa uskutoční v pondelok 12. januára 2015 o 17:00 vo Veľkej Dvorane KDAH v Ružomberku. Na diskusiu prijali pozvanie aj odborníci Róbert Neupauer a Renáta Ocilková, ktorí sa pokúsia v láske a pravde zodpovedať význam jednotlivých otázok prichádzajúceho referenda, ktoré sa uskutoční 7. februára 2015.

Farské oznamy

Zápis do prvého ročníka – ZŠ sv. Vincenta Ružomberok

Január 10th, 2015
Comments Off

Biskupský úrad žiada v nedeľu Krstu Krista Pána v oznamoch pri sv. omši prečítali tento oznam: V termíne od 15. januára 2015 do 15. februára 2015 sú rodičia povinní zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕšilo šiesty rok veku. Vo farnosti pôsobí cirkevná základná škola. Povzbudzujeme rodičov, aby na plnenie povinnej školskej dochádzky svojich detí zvolili katolícku školu, ktorej školský vzdelávací program umožní žiakom získať kvalitné vzdelanie v kresťanskom duchu. Cirkevná škola dáva záruku, že dieťa priblíži k Bohu, v nej dieťa získa vedomostí a správnu kresťanskú formáciu. Zabezpečenie týchto dobier pre svoje dieťa, je povinnosťou každého kresťanského rodiča.

ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 19. a 20. januára 2015 (pondelok a utorok) od 14,00 do 17,00 hodiny v budove školy. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a doniesť: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, 10 € na výdavky spojené s prvotným vybavením budúceho prváka. Bližšie informácie o škole môžete nájsť na webovom sídle školy. (http://vincent.edupage.sk )

Farské oznamy

Katechézy – Teológia tela – 11. januára 2015

Január 8th, 2015
Comments Off

Srdečne Vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná túto nedeľu 11. januára 2015 o 16.00 hod., v zasadačke farského úradu v Ružomberku. – Téma dnešnej katechézy je: Tajomná reč tela: Prvotná jednota.

Farské oznamy