Archive

Author Archive

Relikvie sv. Gianny Berety Mollovej v Ružomberku

August 22nd, 2015
Comments Off

Národný pochod za život – Bratislava 20. 9. 2015

Mottom druhého Národného pochodu za život je „Radosť zo života“. A preto cieľom NPzŽ je zjednotiť čo najviac ľudí dobrej vôle z celého Slovenska, aby svojou prítomnosťou i  postojom vyjadrili vďaku Bohu za dar každého života, i toho svojho a rovnako ocenili dôležitosť a krásu manželstva a rodiny. Týmto pochodom chceme rovnako manifestovať a svedčiť o radosti zo života pred svetom ponoreným neraz do beznádeje a smútku. „Radosť je založená na duchovnom poznaní, že zatiaľ čo svet je zahalený do tmy, Boh premohol svet“ (C.S. Lewis). Ľudský život, ktorého kolískou je manželstvo a rodina je znakom toho, že Boh premáha svet, že život víťazí nad bolesťou a smrťou a preto so sebou prináša hlbokú radosť. „Vaše srdce sa bude radovať a vašu radosť vám nik nevezme“ (Jn 16, 22). Túto radosť chceme spoločne preniesť na celé Slovensko.

Aby bol pochod za život aspoň tak úspešný ako ten prvý v Košiciach v r. 2013, je dôležité venovať sa príprave naň. Príprava bude prebiehať aj na diecéznej úrovni a to tým spôsobom, že počas mesiaca september budú po území našej diecézy putovať relikvie sv. Gianny Berety Mollovej, jednej zo spolupatróniek pochodu.

Keďže relikvie sa budú nachádzať v dekanáte len jeden deň a to v Ružomberku 18. septembra 2015, nebude možné mať relikviu v každej farnosti osobitne, a preto pozývame spolubratov s veriacimi okolitých farností, na spoločné slávenie, aby si relikvie mohlo uctiť čo najviac veriacich. Podrobnejší program Vám oznámime.

Farské oznamy

50. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka

Júl 25th, 2015
Comments Off

50. výročie úmrtia biskupa Jána Vojtaššáka – božieho sluhu

Zákamenné – 9. augusta 2015

14.00 hod. Privítanie hostí a pútnikov (Cyril Hamrák, farár)

14.10 hod. Spomienková akadémia (účinkujú deti a mládež zo Zákamenného)

14.30 hod. Slávnostná svätá omša (celebruje spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka)

15.30 hod. Uctenie hrobu biskupa Jána Vojtaššáka (modlitba desiatku ruženca)

15.45 hod. Literárno-dramatické pásmo Anjelom svojím prikážem o tebe (účinkujú ochotníci zo Zákamenného a prizvaní hostia)

17.45 hod. Záver stretnutia

Spišská Kapitula – 9. augusta 2015

15.00 hod. Slávnostná svätá omša v Katedrále svätého Martina (celebruje spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich)

Plagát

Farské oznamy

Národné stretnutie mládeže P 15

Júl 25th, 2015
Comments Off

Národné stretnutie mládeže P15 sa bude konať od 31. júla do 2. augusta 2015 v Poprade. Po dohode s našimi otcami biskupmi sme sa rozhodli, že NSM budeme pre vás organizovať nie len počas Svetových dní mládeže, ako tomu bolo minulý rok, ale aj samostatne. Dôkazom toho je práve P15-tka, ktorá bude zároveň slúžiť ako pozvánka do Poľska, kde budú v roku 2016 prebiehať Svetové dni mládeže.

P 15 – program

Farské oznamy

Deň otvorených kláštorov 27.júna 2015

Jún 19th, 2015
Comments Off

V rámci Roka zasväteného života Vás 25. júna 2015 srdečne pozývame na prednášku P. Juraja Pigulu o zasvätenom živote očami sv. Augustína, v pastoračných priestoroch Jezuitského kostola. Viac informácií na nástenke.

Dňa 27. júna 2015 v rámci Roka zasväteného života bude DEŇ OTVORENÝCH KLÁŠTOROV.  Ak  vás zaujíma ako sa v kláštore žije, čo je náplňou dňa sestier, príďte nás navštíviť a dozviete sa. Otvorené dvere nájdete u sestier satmárok na Námestí Andreja Hlinku 31, a u sestier františkánok na Zelenej 2, v Ružomberku.

S ostatnými rehoľníkmi sa môžete v tento deň stretnúť u Jezuitov, kde sa bude konať DEŇ RODINY S TOMÁŠOM MUNKOM. Program začína sv. omšou o 10:00 hod. v Jezuitskom kostole Povýšenia sv. Kríža.

Farské oznamy

Katechéza – Teológia tela – 17. mája 2015

Máj 8th, 2015

Srdečne Vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná v nedeľu 17.5.2015 o 16.00 na tému: V ústrety krásnej láske – voľba milovať.

Farské oznamy