Archive

Author Archive

Deň pokánia a milosrdenstva

Február 5th, 2016

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva všetkých jej pedagógov, študentov a pracovníkov, ale aj veriacich našej farnosti k spoločnému sláveniu Popolcovej stredy (10.2.2016) ako „Deň pokánia a milosrdenstva“

Bohoslužba začne na Popolcovú stredu o 13.00 hod. v Jezuitskom kostole v Ružomberku.

Odtiaľ po úvodných obradoch v sprievode prejdú účastníci k farskému kostolu. Sprievod sa zastaví pred Bránou milosrdenstva na priestranstve pred Farským kostolom sv. Ondreja v Ružomberku. Po modlitbe prejdeme Bránou milosrdenstva a sv. omša bude pokračovať obvyklým spôsobom s tým, že po homílií bude obrad poznačenia popolom na znak pokánia a obrátenia. Sv. omšu o 13.30 bude celebrovať diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka.

Farské oznamy

Gospel Fest – Ružomberok – 29.-31.1.2016

Január 23rd, 2016

Pozývame Vás na benefičný gospelový festival,

ktorý sa uskutoční 29. – 31. januára 2016 v Ružomberku. Festival bude otvorený v piatok 29. januára 2016 mládežníckou svätou omšou o 18.15 vo farskom kostole sv. Ondreja, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Po svätej omši bude program pokračovať v priestoroch ZŠ. sv. Vincenta. Sobotný program (30. január 2016) – vystúpenia gospelových kapiel  bude prebiehať od  v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Festival ukončíme v nedeľu 31. januára 2016 svätou omšou o 9.30 vo farskom kostole, ktorú bude celebrovať Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy.

Farské oznamy

Relikvie sv. Terézie z Lisieux – Ružomberok 19. januára 2016

Január 15th, 2016

Ružomberok – Farský kostol sv. Ondreja

9,00 – príchod relikvií, slávnostný sprievod, svätá omša

10,30 – možnosť uctenia relikvií, program žiakov a študentov CZŠ, SZŠ a cirkevného gymnázia

12,00 – požehnanie „ružových krov sv. Terézie”, a pamätných tabuliek, ktoré budú zasadené na pamiatku prítomností jej relikvií pri farskom kostole, kostole v Baničnom a pri kaplnke na Klačne

12,30 – eucharistická poklona

14,30 – čas na osobnú modlitbu a uctievanie relikvií

16,00 – Svätá omša: hl. celebrant J. Ex. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

17,30 – modlitby chvál, vďaky a prosieb s možnosťou uctenia relikvií

18,30 – príhovor a slávnostná rozlúčka s relikviami sv. Terézie

19,00 – slávnostný prenos relikvií cez Námestie A. Hlinku do kaplnky Komunity sestier Satmárok
Počas celého dňa okrem času sv. omší bude vo farskom kostole možnosť pristúpiť ku svätej spovedi.

Z farského kostola budú relikvie v sprievode prenesené  do kláštora sestier Satmárok. Tam sa počas noci vystriedajú rôzne spoločenstvá našej farnosti so svojím programom, či tichou modlitbou, no dvere kláštora budú otvorené pre všetkých, ktorí túžia uctiť relikvie sv. Terézie v nočných hodinách. Ste srdečne vítaní.

Farské oznamy

Oznámenie dňa Veľkej noci – 2016

Január 4th, 2016

Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.

Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 27. marca 2016

V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 10. februára. Nanebovstúpenie Pána, 5. mája. Zoslanie Ducha Svätého, 15. mája. Prvá adventná nedeľa, 27. novembra.

Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.

Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Farské oznamy

Vianoce 2015 – bohoslužby vo farnosti Ružomberok

December 17th, 2015
Comments Off

Vianoce 2015

“Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi” (Jn 1, 12). Želáme Vám všetkým hojnosť Božieho požehnania, zdravia, radosti i sily prijať s otvoreným náručím všetko, čo nám toto malé dieťa prichádza darovať. Nech Vás i všetkých Vašich blízkych betlehemské Dieťa požehná a naplní svojím pokojom. Duchovní otcovia.

Bohoslužby – Vianoce 2015

Bohoslužby – Vianoce 2015 – farský kostol

Bohoslužby – Vianoce 2015 – Baničné

Bohoslužby – Vianoce 2015 – Klačno

Bohoslužby – Vianoce 2015 – Rybárpole

Bohoslužby – Vianoce 2015 – Jezuiti

Bohoslužby – Vianoce 2015 – Školské sestry sv. Františka

Farské oznamy