Archive

Author Archive

Veľká noc 2016 – program bohoslužieb – Ružomberok

Marec 18th, 2016

Storočnica Mons. Štefana Náhalku

Marec 5th, 2016

V dňoch 12. a 13. marca 2016 sa vo farnosti Liptovská Teplička uskutoční spomienkové slávenie pri príležitosti 100. výročia narodenia Mons. Štefana Náhalku, rodáka z Liptovskej Tepličky, kňaza a prvého rektora Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

V našom farskom kostole svätá omša za zomrelého kňaza Mons. štefana Náhalku bude v nedeľu 13. marca 2016 o 9.30 hod.

Mons. Štefan Náhalka – plagát

Farské oznamy

Deň pokánia a milosrdenstva

Február 5th, 2016

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku pozýva všetkých jej pedagógov, študentov a pracovníkov, ale aj veriacich našej farnosti k spoločnému sláveniu Popolcovej stredy (10.2.2016) ako „Deň pokánia a milosrdenstva“

Bohoslužba začne na Popolcovú stredu o 13.00 hod. v Jezuitskom kostole v Ružomberku.

Odtiaľ po úvodných obradoch v sprievode prejdú účastníci k farskému kostolu. Sprievod sa zastaví pred Bránou milosrdenstva na priestranstve pred Farským kostolom sv. Ondreja v Ružomberku. Po modlitbe prejdeme Bránou milosrdenstva a sv. omša bude pokračovať obvyklým spôsobom s tým, že po homílií bude obrad poznačenia popolom na znak pokánia a obrátenia. Sv. omšu o 13.30 bude celebrovať diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka.

Farské oznamy

Gospel Fest – Ružomberok – 29.-31.1.2016

Január 23rd, 2016

Pozývame Vás na benefičný gospelový festival,

ktorý sa uskutoční 29. – 31. januára 2016 v Ružomberku. Festival bude otvorený v piatok 29. januára 2016 mládežníckou svätou omšou o 18.15 vo farskom kostole sv. Ondreja, ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Po svätej omši bude program pokračovať v priestoroch ZŠ. sv. Vincenta. Sobotný program (30. január 2016) – vystúpenia gospelových kapiel  bude prebiehať od  v Aule Jána Pavla II. na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Festival ukončíme v nedeľu 31. januára 2016 svätou omšou o 9.30 vo farskom kostole, ktorú bude celebrovať Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy.

Farské oznamy

Relikvie sv. Terézie z Lisieux – Ružomberok 19. januára 2016

Január 15th, 2016

Ružomberok – Farský kostol sv. Ondreja

9,00 – príchod relikvií, slávnostný sprievod, svätá omša

10,30 – možnosť uctenia relikvií, program žiakov a študentov CZŠ, SZŠ a cirkevného gymnázia

12,00 – požehnanie „ružových krov sv. Terézie”, a pamätných tabuliek, ktoré budú zasadené na pamiatku prítomností jej relikvií pri farskom kostole, kostole v Baničnom a pri kaplnke na Klačne

12,30 – eucharistická poklona

14,30 – čas na osobnú modlitbu a uctievanie relikvií

16,00 – Svätá omša: hl. celebrant J. Ex. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup

17,30 – modlitby chvál, vďaky a prosieb s možnosťou uctenia relikvií

18,30 – príhovor a slávnostná rozlúčka s relikviami sv. Terézie

19,00 – slávnostný prenos relikvií cez Námestie A. Hlinku do kaplnky Komunity sestier Satmárok
Počas celého dňa okrem času sv. omší bude vo farskom kostole možnosť pristúpiť ku svätej spovedi.

Z farského kostola budú relikvie v sprievode prenesené  do kláštora sestier Satmárok. Tam sa počas noci vystriedajú rôzne spoločenstvá našej farnosti so svojím programom, či tichou modlitbou, no dvere kláštora budú otvorené pre všetkých, ktorí túžia uctiť relikvie sv. Terézie v nočných hodinách. Ste srdečne vítaní.

Farské oznamy