Archive

Author Archive

Sila a účinnosť Božieho slova – pozvánka na 3. stretnutie

November 22nd, 2014

Tretie biblické stretnutie z cyklu “Sila a účinnosť Božieho slova”, sa bude konať v pondelok 24.októbra o 17.30 hod. sa v dome školských sestier sv. Františka.

Farské oznamy

Katechézy – Teológia tela – 9. novembra 2014

November 7th, 2014

Srdečne vás pozývame na cyklus katechéz o ľudskej láske „Teológia tela“. Katechéza sa koná túto nedeľu 9. novembra 2014 o 16.00 hod., v zasadačke farského úradu v Ružomberku. Téma katechézy je: „ Historické pozadie teológie tela a jej aktuálnosť pre súčasnú dobu.“

Farské oznamy

Podporte svojím hlasom obnovu katedrály

November 7th, 2014

Svojím hlasom môžete podporiť obnovu vzácnych vitráží Kaplnky Zápoľských v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Milí priatelia,

máme tu ďalšie on-line hlasovanie Nadácie VÚB v projekte Poklady môjho srdca a teda aj možnosť získať nemalé finančné prostriedky. Tento rok chce nadácia pomôcť obnove vitrážových okien. Spišská Kapitula so svojimi krásnymi, vzácnymi a historickými vitrážami v Katedrále sv. Martina sa spolu s ďalšími uchádza o finančné prostriedky na obnovu vitráží až vo výške 70 000 eur podľa náročnosti reštaurovania.

Prosíme Vás o Váš hlas pre vitráže v Spišskej Kapitule. Hlasovanie bude prebiehať do 30.11.2014 cez internet na www.vub.sk/vitraze. Na web stránke je Spišská Kapitula posledná, vpravo dole. Na hlasovanie je okrem internetu potrebný aj mobilný telefón so SIM kartou niektorého slovenského operátora. Keďže ide o našu vzácnu pamiatku a nemalé finančné prostriedky pre jej obnovu, chceme Vás požiadať nielen o samotné zahlasovanie za spomínaný objekt, ale aj o spoluprácu pri propagácii v rámci Vašich možností: cez Vašu web stránku, Facebook, rozposlaním informačných emailov Vašim priateľom a známym, a pod. Ďakujeme Vám za Váš hlas, i za Vašu námahu pri propagácii hlasovania. V prípade, že budeme úspešní v hlasovaní, budete môcť mať príjemný pocit, že i Vaším hlasom a Vašou aktivitou sa obnovila pamiatka, zapísaná aj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Navyše, ako hlasujúci môžete vyhrať digitálnu zrkadlovku NIKON D3100.

Farské oznamy

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pripravila v mesiaci novembri dve zaujímavé podujatia

November 7th, 2014

Drahí veriaci, najmä vy mladí. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pripravila v mesiaci  novembri dve zaujímavé podujatia.

1. Vystúpenie koncertu GODZONE (gad-zon), ktoré bude v Poprade Aréne v pondelok 17. novembra 2014 o 18.00 hod. Pozývame všetkých, ktorí chcú zažiť spoločenstvo mladej a radostnej Cirkvi.

2. Druhým podujatím bude putovanie kríža a ikony Svetových dní mládeže, ktorý je na ceste do Krakowa na Svetové stretnutie mládeže v roku 2015. Prichádza k nám po 11 rokoch a odvtedy obišiel celý svet. V našej diecéze bude v stredu 26.novembra 2014 v Ružomberku, Spišskej Novej Vsi a v Spišskej Belej a vo štvrtok 27. novembra v Trstenej a Námestove. Podrobný program je na plagátoch. Pozývame srdečne každého, kto chce zažiť milosť Svetových dní v priestore našej diecézy.Farské oznamy

Odpustky v prospech zomrelých

Október 24th, 2014
Comments Off

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustového úkonu sa žiada splniť tri pod­mienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Farské oznamy