BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY – 2. týždeň v Cezročnom období

FARSKÉ OZNAMY – 1. týždeň v Cezročnom období

 

 

 

Prihláška na 1. sv. prijímanie_2019

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti na budúci rok ako to bolo zaužívané, v dvoch termínoch – v nedeľu Zoslania Ducha Svätého dňa 9. júna 2019 a v nedeľu Najsvätejšej Trojice – dňa 16. júna 2019. Zápis na prvé sv. prijímanie bude hneď po Vianociach.

Stránkové hodiny:
Pondelok: 9:00 hod. –  11:00 hod.
Utorok:      ——————————
Streda:       9:00 hod. – 12:00 hod., 13:00 hod. – 15:45 hod.               
Štvrtok:     9:00 hod. – 11:00 hod.
Piatok:        9:00 hod. – 11:00 hod.
Sobota, Nedeľa:  ———————
Zároveň prosíme, aby ohlasovanie sobášov bolo počas stránkových hodín v pondelok, štvrtok a piatok.
Mimo stránkových hodín, v nevyhnutných prípadoch, zvoňte na zvonček fary, poprípade volajte: farský tel./mobil: 044/ 432 26 14, 0910 694 362.
V prípade zaopatrenia umierajúcich/chorých: 0915 447 651

–  krstné náuky a vysluhovanie sviatosti krstu – 2019

– predmanželské náuky – 2019