BOHOSLUŽBY

FARSKÉ OZNAMY – 2. Nedeľa v Pôstnom období

FARSKÉ OZNAMY – 1. Nedeľa v Pôstnom období

krstné náuky a vysluhovanie sviatosti krstu

2019

– predmanželské náuky – 2019

Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí:

7.4.2019 o 16.00 hod. – farský kostol (nedeľa),

5.5.2019 o 15.30 hod. – farský kostol (nedeľa).

Prvé sväté prijímanie bude v našej farnosti  – na sídliskách v nedeľu Zoslania Ducha Svätého dňa 9. júna 2019 a vo farskom kostole v nedeľu Najsvätejšej Trojice – dňa 16. júna 2019.

Stránkové hodiny:
Pondelok: 9:00 hod. –  11:00 hod.
Utorok:      ——————————
Streda:       9:00 hod. – 12:00 hod., 13:00 hod. – 15:45 hod.               
Štvrtok:     9:00 hod. – 11:00 hod.
Piatok:       9:00 hod. – 11:00 hod.
Sobota, Nedeľa:  ———————
Zároveň prosíme, aby ohlasovanie sobášov bolo počas stránkových hodín v pondelok, štvrtok a piatok.
Mimo stránkových hodín, v nevyhnutných prípadoch, zvoňte na zvonček fary, poprípade volajte: farský tel./mobil: 044/ 432 26 14, 0910 694 362.
V prípade zaopatrenia umierajúcich/chorých: 0915 447 651