Týždeň kresťanskej kultúry

V dňoch 2. -7. mája 2017 bude v našom meste prebiehať Týždeň kresťanskej kultúry. Jeho náplňou sú rôzne podujatia zamerané na kresťanskú kultúru.
V utorok 2. mája bude o 14:00 hod. Vernisáž výstavy Ondreja Ďuriana v prítomnosti autora, a o 15:00 hod. verejná diskusia o katolíckom vzdelávaní.
V stredu 3. mája – prehliadka dokumentárnych filmov s produkciou Lux communication a diskusiou o kresťanskej audiovizuálnej kultúre
Vo štvrtok 4. mája – 16:00 Vernisáž výstavy diel fotografickej súťaže.
V piatok 5. mája – o 18:00 v Evanjelickom kostole Ekumenická bohoslužba.
V nedeľu 7. mája – o 18:00 v Synagóge Koncert z diel Antonia Vivaldiho. Účinkujú pedagógovia a študenti Katedry hudby PF KU a Komorný orchester Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu. Podrobné informácie o mieste a čase jednotlivých podujatí nájdete na plagáte na výveske.