7. Národný týždeň manželstva 2017

V týždni od 13.2.-19.2. 2017 sa na Slovensku už po siedmykrát uskutoční Národný týždeň manželstva,  ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Motto tohoročného NTM sa nesie v duchu myšlienky: „Spolu na ceste“. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/ .Snúbencom je adresovaná ponuka predmanželskej prípravy „Ohne snúbencov“, ktorá sa uskutoční vo Svite v dňoch od 24.3-26.3.2017 a ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín.

Modlitba za manželstvo
Pane Ježišu, odovzdávame Ti manželstvá celého Slovenska.
Prosíme Ťa, daj manželom vernosť a vytrvalosť zotrvať na ceste manželstva, na ktorú nastúpili dňom uzavretia sviatosti manželstva.
Ochraňuj manželstvá pred nebezpečenstvom nevery, pred ochabnutím v láske, pred netrpezlivosťou a sebeckosťou.
Zachovaj ich vo svojej milosti po všetky dni ich spoločného života.
Daj im silu kráčať  spolu cestou manželstva a pomôž im prekonávať všetky životné prekážky.
Ďakujeme Ti, že  spájaš muža a ženu nerozlučiteľným putom, daj im milosť vytrvať spolu až do smrti.
Daj, aby si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k Tebe spolu so svojimi deťmi a chválili Ťa na veky vekov.
AMEN.