Oznam pre birmovancov

Oznam pre birmovancov

Stretnutie birmovancov budú na budúci týždeň:

Skupina na Klačne vo štvrtok 19. januára 2017 o 17.30 hod.

Skupina v Baničnom v piatok 20. januára 2017 o 17.30 hod.

 

Skupiny vo farskom kostole:

  1. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  2. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 9.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  3. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium
  4. skupina v sobotu 21. januára 2017 o 10.00 hod. – Cirkevné gymnázium

Na stretnutie si birmovanci prinesú pero a učebnicu, ktorú dostali. Rozpis skupín je na internete a na nástenkách v kostoloch.