Termíny 1. sv. prijímania detí – 2017

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2017
Klačno                – 4. júna 2017             – 8.00 hod.
Baničné              – 4. júna 2017             – 10.00 hod.
Farský kostol     – 11. júna 2017            – 10.00 hod.
V nedeľu 26. februára 2017 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.