Predmanželská príprava snúbencov – 2016

2016 – Predmanželská príprava snúbencov manzelstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUÁR MÁJ SEPTEMBER
9.1. vierouka 7.5. vierouka 3.9. vierouka
16.1. manž. etika 14.5. manž. etika 10.9. manž. etika
23.1. morálka 21.5. morálka 17.9. morálka
30.1. komunikácia 28.5. komunikácia 24.9. komunikácia
30.1. manželstvo 28.5. manželstvo 24.9. manželstvo
FEBRUÁR JÚN OKTÓBER
6.2. vierouka 4.6. vierouka 1.10. vierouka
13.2. manž. etika 11.6. manž. etika 8.10. manž. etika
20.2. morálka 18.6. morálka 15.10. morálka
27.2 komunikácia 25.6. komunikácia 22.10. komunikácia
27.2. manželstvo 25.6. manželstvo 22.10. manželstvo
MAREC JÚL NOVEMBER
5.3. vierouka 2.7. vierouka 5.11. vierouka
12.3. manž. etika 9.7. manž. etika 12.11. manž. etika
19.3. morálka 16.7. morálka 19.11. morálka
26.3. komunikácia 23.7. komunikácia 26.11. komunikácia
26.3. manželstvo 23.7. manželstvo 26.11. manželstvo
APRÍL AUGUST DECEMBER
2.4. vierouka 6.8. vierouka 3.12. vierouka
9.4. manž. etika 13.8. manž. etika 10.12. manž. etika
16.4. morálka 20.8. morálka 17.12. morálka
23.4. komunikácia 27.8. komunikácia komunikácia
23.4. manželstvo 27.8. manželstvo manželstvo

 

1. Snúbenci sa hlásia na farskom úrade najmenej 2 mesiace dopredu!

 

2. Prihlásia sa aj na štátnej matrike, kde predložia potrebné doklady.

 

3. Ak snúbenci neboli pokrstení v tejto farnosti prinesú krstné listy na farský úrad.

 

4. Po zápise si vyberú termíny predmanželskej prípravy: 1. Vierouka, 2. Manželská etika,

 

 

 

3. Morálka, 4. Komunikácia, 5. Manželstvo.

 

5. Snúbenci si dajú prítomnosť na náuke potvrdiť prednášajúcemu

 

6. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnej a adventnej dobe

 

7. PREDMANŽELSKÁ PRÍPRAVA SA KONÁ VO FARSKEJ BUDOVE 10.00 HODINE.

 

8. TÉMA: KOMUNIKÁCIA V MANŽELSTVE O 8.00 HODINE