Termíny 1. sv. prijímania detí – 2015

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2015
Klačno                – 24. mája 2015              – 8.00 hod.
Baničné              – 24. mája 2015              – 10.00 hod.
Farský kostol     – 31. mája 2015               – 10.00 hod.
V nedeľu 25. januára 2015 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.