Stretnutie rodičov – 1. sv. prijímanie detí – 2013

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2013
Klačno                  – 19. mája 2013 – 8.00 hod.
Baničné               – 19. mája 2013 – 10.00 hod.
Farský kostol     – 26. mája 2013 – 10.00 hod.
V nedeľu 10. februára 2013 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.