Termíny 1. sv. prijímania detí – 2014

Termíny 1. sv. prijímania detí – 2014
Klačno                – 8. júna 2014              – 8.00 hod.
Baničné              – 8. júna 2014              – 10.00 hod.
Farský kostol      – 15. júna 2014            – 10.00 hod.
V nedeľu 16. februára 2014 bude vo farskom kostole o 16.30 hodine stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Rodičia zapíšu svoje deti, v ktorom kostole chcú, aby išli na sv. prijímanie. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná. Na stretnutie prídu len rodičia, nie ich detí.