Chlapčenský spevácky zbor – Ružomberok

V našej farnosti vzniká chlapčenský spevácky zbor.

Chceme vyzvať všetkých chlapcov školákov i stredoškolákov,

ktorí by mali záujem spoločne tvoriť krásnu hudbu, aby sa zapojili do tohto diela.

Prvé stretnutie záujemcov bude 6. septembra 2010 (pondelok) o 16.00 h.

v budove ZŠ sv. Vincenta v Ružomberku.

Zbor povedie Sr. Rudolfa Balážecová.