Bohoslužby – Farnosť Ružomberok – Vianoce 2010

Vigília Narodenia Pána

24. decembra 2010piatok

Farský kostol

15.00 – vigília 24.00 – polnočná

Baničné

24.00 – polnočná

Klačno

24.00 – polnočná

Narodenie Pána

25. decembra 2010 – sobota

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Svätá Rodina

26. decembra 2010 – nedeľa

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Silvester

31. decembra 2010 – piatok

Farský kostol

15.00 – poďakovanie

Baničné

15.00 – poďakovanie

Klačno

15.00 – poďakovanie

Nový rok – Slávnosť Bohorodičky 1. januára 2011 – sobota

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Druhá nedeľa po Narodení Pána

2. januára 2011 – nedeľa

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30

Zjavenie Pána

6. januára 2011

Farský kostol

6.00 8.00 9.30 11.00 – sv. omša za účasti detí 14.15 18.15

Baničné

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 11.00

Klačno

7.00 9.00 – sv. omša za účasti detí 10.30