Jesenná zbierka na CHARITU – 22.11.2009

Tak ako každý rok tak aj túto prvú pôstnu nedeľu (25.2.2007) sa uskutoční celoslovenská zbierka na charitu.
Zbierka bude prebiehať vo všetkých kostoloch pri všetkých svätých omšiach.
Slovenská katolícka charita poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Diecézne charity budú môcť vďaka vášmu príspevku ešte efektívnejšie pomáhať opusteným deťom a mladým, rodinám v núdzi, postihnutým ľuďom, chorým, starším, zomierajúcim, ľuďom bez domova, migrantom a utečencom, tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi.
O práci charity sa môžete viac dozvedieť na www.charita.sk.
Za vaše dary úprimne ďakujeme.