Sväté omša pre deti a mádež

Sväté omše pre deti a mládež

V novom školskom roku pokračujú sväté omše pre deti a mládež.

Farský kostol:

Nedeľa: 11. 00 hod. – sv. omša pre deti

Streda: 7.45 – študentská sv. omša

Piatok: 18.15 – mládežnícka sv. omša

Baničné:

Nedeľa: 9.00 – sv. omša pre deti

Streda: 17.30 – sv. omša pre deti

Piatok: 17.30 – sv. omša pre mládež

Klačno:

Nedeľa: 9.00 – sv. omša pre deti

Utorok: 17.30 – sv. omša pre deti

Štvrtok: 17.30 – sv. omša pre mládež