Duchovný život v manželstve – príprava snúbencov 2014

Duchovný život v manželstve

Manželstvo – budovať na pevných základoch 15.02.2014

8.00 hod

21.06.2014

8.00 hod

Manželstvo – objavenie prameňa radosti a lásky 19.04.2014

8.00 hod

18.10.2014

8.00 hod

Snúbenci, ktorí majú záujem o prednášky týkajúce sa duchovného života v manželstve, môžu si vybrať aj tieto stretnutia, ktoré sa uskutočnia v zasadačke farského úradu podľa uvedených termínov.