Predmanželská príprava snúbencov 2012

január máj september
7.1. vierouka 5.5. vierouka 1.9. vierouka
14.1. manž. etika 12.5. manž. etika 8.9. manž. etika
21.1. morálka 19.5. morálka 22.9. morálka
28.1. komunikácia 26.5. komunikácia 29.9. komunikácia
28.1. manželstvo 26.5. manželstvo 29.9. manželstvo
Február jún október
4.2. vierouka 2.6. vierouka 6.10. vierouka
11.2. manž. etika 9.6. manž. etika 13.10. manž. etika
18.2. morálka 16.6. morálka 20.10. morálka
25.2 komunikácia 23.6. komunikácia 27.10. komunikácia
25.2. manželstvo 23.6. manželstvo 27.10. manželstvo
marec júl november
3.3. vierouka 7.7. vierouka 3.11. vierouka
10.3. manž. etika 14.7. manž. etika 10.11. manž. etika
17.3. morálka 21.7. morálka 17.11. morálka
24.3. komunikácia 28.7. komunikácia 24.11. komunikácia
24.3. manželstvo 28.7. manželstvo 24.11. manželstvo
APRÍL AUGUST december
7.4. vierouka 4.8. vierouka 1.12. vierouka
14.4. manž. etika 11.8. manž. etika 15.12. manž. etika
21.4. morálka 18.8. morálka 22.12. morálka
28.4. komunikácia 25.8. komunikácia 29.12 komunikácia
28.4. manželstvo 25.8. manželstvo 29.12 manželstvo
  1. Snúbenci sa hlásia na farskom úrade najmenej 2 mesiace dopredu!
  2. Prihlásia sa aj na štátnej matrike, kde predložia potrebné doklady. Ak neboli pokrstení v tejto farnosti, prinesú krstné listy na farský úrad.
  3. Po zápise si vyberú termíny predmanželskej prípravy: 1. Vierouka, 2. Manželská etika, 3. Morálka, 4. Komunikácia, 5. Manželstvo.
  1. Snúbenci si dajú prítomnosť na náuke potvrdiť prednášajúcemu
  2. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnej a adventnej dobe
  3. predmanželská príprava sa koná vo farskej budove 10.00 Hodine.
  4. Téma: komunikácia v manželstve o 8.00 hodine