Duchovný život v manželstve – predmanželská príprava – 2012

Duchovný život v manželstve

Manželstvo – budovať na pevných základoch

18.02.2012

8.00 hod

16.06.2012

8.00 hod

Manželstvo – objavenie prameňa radosti a lásky

21.04.2012

8.00 hod

20.10.2012

8.00 hod

Snúbenci, ktorí majú záujem o prednášky týkajúce sa duchovného života v manželstve, môžu si vybrať aj tieto stretnutia, ktoré sa uskutočnia v zasadačke farského úradu podľa uvedených termínov.